Studiepesialisering

Gå direkte til

Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.
Foto: nordsveenravndal.no

I tillegg til fagkunnskap tilegner elevene seg sentrale ferdigheter for høyere studier. Eksempler på dette kan være planlegging og gjennomføring av gruppearbeid, ta notater og forberede seg til prøver og eksamener. Elevene får også trening i å skrive faglige tekster med korrekt kildehenvisning og i å utøve god kildekritikk.

Ved å fullføre og bestå i alle fag oppnår elevene generell eller spesiell studiekompetanse. Dersom du har særskilte framtidsdrømmer, bør du sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves før valg av programområde og programfag.

Vg1 studiespesialisering har kun fellesfag. På Vg2 og Vg3 velger du programfag og fordypning i realfag eller i fagene på språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Det stilles krav til arbeidsdisiplin og samarbeidsevner.

Realfag

Er du opptatt av natur og naturvitenskap, tall og teknologi? Ved å velge realfag, får du rikelig med muligheter til å dyrke dine interesser både på videregående skole og gjennom høyere studier i Norge og utlandet.

Utdanningsprogrammet studiespesialisering realfag gir deg generell studiekompetanse. I tillegg har du mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse som kreves for opptak til enkelte studier (se Samordna opptak).

Du kan ved å velge realfag, få inntil fire tilleggspoeng. Hvert realfag gir et halvt tilleggspoeng, mens matematikk R2 og fysikk 2 gir et helt tilleggspoeng.

Dine mål og muligheter

Vil du bli ingeniør, lege eller kanskje forsker? Har du interesse for naturen, verdensrommet, teknologi, tall? Hvis du velger programområdet realfag, har du så godt som alle muligheter åpne for videre studier ved høgskoler og universiteter. Norge har et enormt behov for realister, og karrieremulighetene er mange og gode.

Fag du møter

Vi tilbyr programfagene matematikk, biologi, kjemi, fysikk og teknologi og forskningslære.

Matematikk er både et teorifag og et ferdighetsfag, der det finnes et utall forskjellige regneteknikker. Matematikk kan ses på som en verktøykasse med redskap til å løse problemer som krever fantasi og innsikt.

Biologi spenner fra mikroverdenen inne i cellene til samspillet i økosystemene på jorden.

Fysikk er menneskenes forsøk på å forklare fenomener i naturen ved hjelp av lover og regler.

Kjemi baserer seg på kjennskap til grunnstoffenes atomstruktur. Derfra bygges det opp forståelse for ulike kjemiske reaksjoner og strukturer.

I teknologi og forskningslære møter du realfagene i praksis gjennom virkelighetsnære prosjekter i samarbeid med blant annet universiteter og bedrifter.

Opplæringsløp

Vg1 studiespesialisering har kun fellesfag.

På Vg2 og Vg3 velger du tre programfag pr. skoleår. Unntaket er hvis ett av fagene du velger på Vg2 er matematikk R1 eller S1. Da skal du ikke ha matematikk som fellesfag (3 timer). I stedet velger du fire programfag slik at det totale timeantallet blir 32 timer i uka. Ett av fagene du velger, kan være et fag fra tilbudet på språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Språk, samfunnsfag og økonomi


Språk

Å beherske andre språk er viktig og fremmer dine muligheter på arbeidsmarkedet innen mange yrker. Skolen tilbyr programfagene internasjonal engelsk, engelskspråklig litteratur og kultur samt samfunnsfaglig engelsk. På Vg3 er det mulig å velge spansk, tysk eller fransk som programfag (fremmedspråk III). Det anbefales at alle elevene velger minst ett språkfag. Språk nivå 3 er kun et nettbasert tilbud. Mer informasjon om tilbudet finnes på Nettskolen i Vestfold.

Samfunnsfag

Samfunnsfag inkluderer rettslære, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter samt psykologi. Du lærer begreper og teorier som gir deg innsikt i sosiale strukturer og sammenhenger. Andre temaer er lover og regler, politikk og menneskerettigheter samt psykologi og kultur. Dette er sentrale fag som tilbys ved for eksempel Universitet i Oslo.

Økonomi

Økonomi er et fagfelt som påvirker samfunnet og vårt daglige liv. Vi tilbyr fagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, markedsføring og ledelse, økonomistyring og økonomi og ledelse. Du blir presentert emner som regnskap og budsjettarbeid, aksjekurser og renter, samt reklame og markedsføring.

I faget entreprenørskap og bedriftsutvikling jobber du med å utvikle og promotere et produkt som skal selges. Faget fremmer gründerevner som er verdsatt i samfunnet. Økonomifagene kan være en god start på en høyere utdanning innen økonomi, markedsføring eller eksempelvis hotelfag eller andre serviceyrker.

Andre fag som tilbys via Nettskolen i Vestfold

  • Kinesisk (mandarin) nivå 1
  • Informasjonsteknologi nivå 1 og 2
  • Språk nivå 3 (fransk, spansk og tysk)

Slik jobber vi:

Du arbeider individuelt, i par eller i grupper med blant annet skrivearbeid og muntlige fremføringer. Noen ganger står teori i sentrum, andre ganger er undervisningen mer praktisk. Vi gjennomfører museumsbesøk for å oppleve historie og kunst, og besøker bedrifter eller fagmiljøer som institutter på Universitetet i Oslo. Noen grupper reiser også på ekskursjoner til utlandet.

Merk at dersom faget ikke får nok søkere et år, vil det ikke bli igangsatt. 

Viktig å vite

Du kan, ved å velge fremmedspråk, få inntil fire tilleggspoeng. Hvert programfag i fremmedspråk gir et halvt tilleggspoeng, fremmedspråk III ett helt tilleggspoeng. Om skolen tilbyr dette faget, avhenger av søkningen.

Opplæringsløp

Vg1 studiespesialisering har kun fellesfag. På Vg2 og Vg3 velger du tre programfag pr. skoleår. Ett av fagene du velger, kan være et fag fra tilbudet på realfag.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?