Service og samferdsel

Gå direkte til

Med fagbrev service og samferdsel har du gode jobbmuligheter innen både privat næringsliv og offentlig sektor.
Foto: nordsveenravndal.no

Viktig å tenke på

Du bør være utadvendt og like å omgås andre mennesker. Du er flink til å kommunisere, initiativrik og ansvarsfull, samtidig som du er kreativ og liker utfordringer. 

Opplæringsløp

På Vg1 møter du fagene sikkerhet og transport, markedsføring og salg og administrasjon og økonomi. I tillegg har du yrkesfaglig fordypning (YFF). Fellesfag på Vg1 er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

På Vg2 kan du velge mellom Vg2 salg, service og sikkerhet og Vg2 reiseliv. Her møter du programfagene administrasjon og økonomi, sikkerhet, markedsføring og salg. I tillegg har du yrkesfaglig fordypning (YFF). Fellesfag på Vg2 er norsk, engelsk og samfunnsfag.

Etter fullført Vg2 venter to års læretid innenfor ditt valgte programområde. Opplæringen ute i bedrift avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider.

Videre utdanningsmuligheter med fag- eller svennebrev er flere. Du kan for eksempel gå for påbygging til generell studiekompetanse. Du kan også begynne på høyere utdanning via Y-veien. Det åpner for en rekke interessante høyskoletilbud som for eksempel Norges Varehandelshøyskole, BI, og Høgskolen i Innlandet, Rena. 

Slik arbeider vi

Gjennom virkelighetsnære prosjekter, som for eksempel oppbygging av nettbutikk, utvikler du kompetanse gjennom teori og praksis. Ved å jobbe på tvers ser du klarere sammenhenger mellom programfagene. Dette gir deg en helhetsforståelse som vil være nyttig når du kommer ut i arbeidslivet.

På service og samferdsel har vi et godt og etablert samarbeid med næringslivet i Larvik gjennom blant annet bedriftsbesøk og oppdrag Ukjent kunde.

Utplassering i bedrift har sin naturlige plass i opplæringen. Elever og bedrifter matches etter interesser og karriereprofil. Skoleåret 2017-2018 vil Vg1-elevene være utplassert i fire uker og Vg2-elevene i fem uker med særskilt fokus på lærekontrakt. 

Dine mål og muligheter

Du utvikler ferdigheter i å etablere egen virksomhet, utvikle forretningsideer, være markedsorientert, styre en virksomhets økonomi og vareflyt. Du forbereder deg for jobber i butikk, på kontor, innenfor reiseliv, resepsjon, vekteryrket, yrkessjåfør og logistikkoperatør.

Dette er yrker som representerer store og tunge sektorer innen norsk nærings- og arbeidsliv, spesielt i Larvik. Av Larviks 5.000 virksomheter finnes våre fagbrev innenfor ca. 80 prosent. Det er med andre ord gode jobbutsikter innenfor service og samferdsel, og vi jobber systematisk med karriere- og yrkesveiledning i samarbeid med skolens rådgivere og aktuelle opplæringskontorer. 


Noen aktuelle yrker

• IKT-servicemedarbeider
• Kontor- og administrasjonsmedarbeider
• Logistikkoperatør
• Reiselivsmedarbeider
• Resepsjonist
• Salgsmedarbeider
• Vekter
• Yrkessjåfør

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?