Idrettsfag

Gå direkte til

Utdanningsprogrammet idrettsfag er et tilbud til deg som vil kombinere idrett og utdanning. Dette er et treårig løp som fører fram til generell studiekompetanse når du er ferdig hos oss.
Foto: nordsveenravndal.no

Dine mål og muligheter

Ved utdanningsprogrammet idrettsfag lærer du om ulike idretter, hvordan trening påvirker kroppen og hvordan du kan instruere andre.

Vårt mål er å tilby det beste idrettsfagtilbudet i Vestfold, og forberede deg for videre studier i Norge og utlandet.

Slik arbeider vi

Opplæringen er både teoretisk og praktisk, og du vil oppleve en fin blanding av teori og utprøving av lærestoffet i praksis. Lærerne har lang erfaring med å jobbe individrettet, og legger til rette for elevenes arbeid med egne utviklingsmål. Idrettsfagslærene har også bred erfaring fra ulike trener- og lederoppdrag innen idretten.

Fag du møter

Fellesfagene på Vg1 idrettsfag er engelsk, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2), matematikk (1P eller 1T), naturfag og norsk. Programfagene er aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. I tillegg kommer de valgfrie programfagene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og lederutvikling.

I aktivitetslære er det ulike idretter og friluftsliv som står sentralt.

Treningslære gir kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.

Idrett og samfunn bidrar til å skape forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring.

Treningsledelse gir forutsetninger for å planlegge, lede og vurdere idrettsaktiviteter for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger.

Opplæringen i toppidrett har som mål å bidra til at Larvik, Vestfold og Norge får bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Skolen tilbyr toppidrettstilbud innen fotball, håndball, troppsturn og individuelle idretter.

Breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet.

Opplæringen i friluftsliv bidrar til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte.

Lederutvikling er verdifullt og nyttig for å utvikle unge ledere innen idretten.

Skoleåret 2017-2018 får elevene tilbud om matematikk 1T med mulighet for å ta matematikk R1 på Vg2 og matematikk R2 på Vg3 via Nettskolen i Vestfold - forutsatt at nok elever velger dette tilbudet.

Bilde fra idrettsfagBilde fra idrettsfagBilde fra idrettsfagBilde fra idrettsfag

Opplæringsløp

Utdanningsprogrammet idrettsfag er et treårig løp. Du oppnår generell studiekompetanse når du er ferdig med tre år hos oss.

Det betyr i praksis at du kan søke på de aller fleste høyskoler og universiteter etter endt treårig løp på videregående skole. Mange idrettsfagselever velger videre studier som passer den enkeltes bakgrunn og interessefelt, og en stor andel av elevene utdanner seg videre til fysioterapeuter, lærere, politi, idrettsadministratorer, befal og helsepersonell.

Viktig å tenke på

Idrettsfag er et tilbud til deg som vil kombinere idrett og utdanning, som har lyst til å bevege deg, er motivert og målrettet i skole og idrett.

Du bør være glad i å prestere både alene og sammen med andre, og ha et relativt høyt karaktersnitt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?