Helse- og oppvekstfag

Gå direkte til

Ved utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag lærer du om menneskets utvikling og psykiske og fysiske helse.
Foto: nordsveenravndal.no

Dine mål og muligheter

Som elev ved helse- og oppvekstfag utvikler du ferdigheter som gjør deg i stand til å hjelpe og forstå personer i alle aldre. Gjennom skolegangen forberedes du til jobber innenfor helse-, omsorg- og oppvekstsektoren med aktuelle arbeidsplasser som barnehage, skolefritidsordning, ungdomssenter, eldreomsorg, ambulansetjenesten, sykehus, boligtjeneste, hudpleiesalonger og lege- og tannlegekontorer.

Opplæringsløp

Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom flere programområder på Vg2. På THVS tilbyr vi Vg2 helsearbeiderfag, Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg2 ambulansefag.

Etter Vg2 fortsetter du som lærling i to år innenfor det programområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med fagprøve.

Det finnes også utdanningsprogram der du etter grunnkurs tar Vg2 og Vg3 i skole. Dette er utdanninger til farmasitekniker, helsesekretær, hudpleier og tannhelsesekretær. Etter Vg2 og Vg3 er du ferdig utdannet i faget.

Noen velger å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta høyskoleutdanning. Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev.

Les mer om Vg2 ambulansefag

Fag du møter

Programfag på Vg1 og Vg2 er yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling samt helsefremmende arbeid. I faget yrkesfaglig fordypning (YFF) lærer du mer om blant annet livsglede for eldre, om barn og unge gjennom valgte praksisoppgaver og om arbeid for eldre og funksjonshemmede. 

Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Bilde fra helse- og oppvekstfagBilde fra helse- og oppvekstfagBilde fra helse- og oppvekstfag

Slik jobber vi

Du arbeider ofte i mindre grupper og er selv med å utarbeide og velge metoder for opplæringen. I opplæringen kommer du til å arbeide med flere fag samtidig. Det er vanlig med større og mindre gruppeoppgaver og prosjekter. Utplassering i arbeidslivet en viktig del av praksisundervisningen.

Viktig å tenke på

Du må ha kvalifikasjoner og egenskaper som er nødvendige for å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner. Du bør kunne ta ansvar, se andres behov og like å arbeide med og sammen med andre mennesker.

Noen aktuelle yrker

• Ambulansearbeider
• Barne- og ungdomsarbeider
• Farmasitekniker
• Fotterapeut
• Helsefagarbeider
• Helsesekretær
• Hudpleier
• Portør
• Ortopeditekniker
• Tannhelsesekretær

Kryssløp

Etter Vg2 ambulansefag kan du også søke om lærlingeplass i helsearbeiderfag eller portørfaget. Etter Vg2 helsearbeiderfag kan du søke til portørfaget.

Etter Vg3 påbygging kan du søke ulike høgskolerstudier

•Sykepleier
•Vernepleier
•Barnevernspedagog
•Førskolelærer og allmennlærer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?