Bygg- og anleggsteknikk

Gå direkte til

Som elev ved utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk forberedes du til et yrke innenfor bygg- og anleggsnæringen.
Foto: nordsveenravndal.no

Dine mål og muligheter

På bygg- og anleggsteknikk lærer du hvordan hus settes opp fra grunnmur til tak. Du vil få erfaring med produksjon, tegning og bransjelære.

Innenfor bygg- og anleggsteknikk må du forholde deg til flere ulike fagområder, og du får et innblikk i sammenhengen mellom fagene og kravene som gjelder for bygg- og anleggsarbeid.

Opplæringsløp

Etter Vg1 bygg- og anleggsteknikk kan du velge mellom fem ulike programområder på Vg2. På THVS kan du fortsette innenfor Vg2 byggteknikk eller Vg2 treteknikk.

Etter Vg2 fortsetter du som lærling i to år innenfor det programområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Ved bestått prøve får du fag- eller svennebrev og har kompetanse som fagarbeider og kan blant annet studere til ingeniør innenfor bygg og anlegg eller ta teknisk fagskole. Noen elever velger påbygging etter Vg2 eller fagbrev for å få generell studiekompetanse.

Slik jobber vi

Sammen med dine medelever jobber du svært virkelighetsnært med praktiske oppgaver, og det settes krav til samarbeid for å bli ferdige innen gitte frister. Produktene dere jobber med kan være alt fra små lekestuer til større garasjer og tilbygg på ordinære boliger. Praksisen er lagt til hele dager, enten ute på oppdrag eller inne i bygghallen. 

Bilde fra bygg- og anleggsteknikk

Fellesfag som matematikk, engelsk og norsk er forankret i programfagene og sørger for stor variasjon i opplæringen.

Fag du møter

Programfagene på Vg1 dekker mange fagområder og du får prøve deg som blant annet snekker, tømrer, murer, maler og rørlegger.

I yrkesfaglig fordypning (YFF) lærer du mer om områder du interesserer deg spesielt for.

Fellesfagene på Vg1 er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving.

Viktig å tenke på

  • Du må like å skape noe
  • Du må være glad i praktisk arbeid
  • Du bør være i brukbar fysisk form
  • Du må like å samarbeide med andre
Noen aktuelle yrker

Anleggsfagarbeider
Anleggsmaskinfører
Betongfagarbeider
Blikkenslager
Fagoperatør i trelastfag
Feier
Fjellfagarbeider
Glassfagarbeider
Industrimaler
Ingeniør
Isolatør
Limtrearbeider
Maler
Murer
Renholdsoperatør
Rørlegger
Steinfagsarbeider
Stillasbygger
Taktekker
Trevaresnekker
Tømrer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?