Klage på vurdering

Gå direkte til

Hva kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, som for eksempel:
• standpunktkarakterer i et fag
• eksamenskarakter i et fag
• karakter i orden og adferd
• manglende standpunktkarakter i et fag

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage. Er du under 15 år, må foresatte godkjenne klagen. Er du under 18 år, kan foresatte klage på vedtak selv om du som elev ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er ti dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter mv. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Hvor skal klagen sendes?

Klage på vurdering av standpunkt-/eksamenskarakter eller gjennomføring av eksamen, må sendes digitalt og innen fristen, 10 dager fra kunngjøring.

Her er link til klageskjema 

Du trenger en elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID på mobil) for å sende en klage. 

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

For mer informasjon om retningslinjer og klagefrister, se eksamenskontorets hjemmesider 

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling, se kapittel 5 «Klage på vurdering» i forskrift til Opplæringslova kapittel 5 «Klage på vurdering».

Klage på muntlig eksamen

Informasjon til elever om kunngjøring av karakter og klagefrister vår 2018 (kommer)

For mer informasjon om behandling av standpunktkarakter, se Rutine for klage på standpunktvurdering

UDIR: Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Du kan ikke forvente å få svar på eksamen- og standpunktklage før oppmeldingsfristen for neste eksamensperiode (med unntak av hurtigklagefristen i juni for sentralt gitt eksamen).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?