Nettressurser

Gå direkte til

Bibliotek

Vestfoldbibliotekene - Folkebibliotekene i Vestfold.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Lydbøker til deg som har lesevansker.

Det flerspråklige bibliotek - Kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter.

Film og TV

NDLA film - Spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer, TV-serier, undervisningsfilm m.m. Gratis og tilgjengelig for alle.

Filmbib - Se filmene der du er! Filmbib gir deg tilgang på norsk kort- og dokumentarfilm. Du må ha Nasjonalt Lånekort for å kunne logge inn. Tjenesten er gratis.

Filmrommet - Filmer og filmstudieark med informasjon om filmen, tematisk bakgrunnsmateriale og forslag til spørsmål og arbeidsoppgaver. Ansatte har tilgang til Filmrommet (passord kreves).

NRK Skole - Digitalt klipparkiv fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring.

Filosofi

Filosofi : en innføring av Vegard Martinsen.

Forskning

Apollon - Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo (papirutgaven finner du i biblioteket).

forskning.no - Norske og internasjonale forskningsnyheter. Du finner også bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner.

Genialt - Tidsskrift fra Bioteknologinemnda - (papirutgaven finner du i biblioteket).

Gemini - Forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF.

Labyrint - Kunnskapsmagasin utgitt av Universitetet i Tromsø.

nofima.no - Forskningsinstitutt for akvakulturnæring, fiskerinæring og matindustri.

Grunnlovsjubiléet 1814-2014

1814-historien - Stortingets jubileumssider. Her finner du blant annet bakgrunnsinformasjon og artikler om 1814-historien.

Eidsvoll 1814 - Informasjon om eidsvollsmennene, demokratiet i dag, Grunnloven og Eidsvollsbygningen.

Grunnlovsjubiléet 1814-2014 - Nasjonalbibliotekets jubileumsside med relevant informasjon som for eksempel bilder, aviser, propaganda, kart og du kan se utkast til det som skulle bli Grunnloven.

Grunnlovsjubiléet 1814-2014 - Ressurser (lenker) på NDLA.

Grunnlovsjubiléet 2014 - Lovdata/Dag T. Hoelseth gir en kort gjennomgang av de viktigste begivenhetene fra 1814, det såkalte «annus mirabilis», miraklenes år.

Grunnlovsjubiléet 2014 - Store norske leksikon har flere tilrettelagte artikler for skoleelever i forbindelse med Grunnlovsjubiléet 1814-2014.

Helse

Gutten i speilet - Dokumentar fra NRK Brennpunkt om anabole steroider.18 år gamle Tord begikk selvmord etter å ha brukt anabole steroider og slitt tungt psykisk. Familien opplevde et helsevesen som verken hadde kunnskap eller evne til å hjelpe deres dopingskadde gutt.

Helsebiblioteket - Gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsenorge - Veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter.

NHI.no (Norsk Helseinformatikk) - Helseportal med informasjon om sykdom, symptomer, undersøkelser, behandling, førstehjelp, trygdemedisin, rus, helse, kropp, trening, idrettsskader m.m.

Pasientinformasjon - Lenker til et utvalg nettsteder med god helse- og sykdomsinformasjon (UIO).

Psykologi. Tidsskrift for Norsk psykologiforening. - Her finner du både vitenskapelige artikler og lettere fagstoff innen psykologifeltet.

Informasjonskompetanse og medier

Kildekompasset

Søk & Skriv

VIKO : Veien til informasjonskompetanse

Faktisk - Faktasjekk av samfunnsdebatten

Medietilsynet

Kart

Norgeskart fra Kartverket

NAFs Ruteplanlegger - Kart og reisplanlegger for Norge og store deler av verden.

Klima

CICERO Senter for klimaforskning - Forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk.

Larvik/Vestfold

Kulturarv : Kilden til Vestfolds historie - Vikinger, steinalder, runer, gamle nordiske guder, Borrehaugene, Oseberghaugen m.m.

Langs Lågen : lokalhistorisk forlag - Her finner du blant annet register over artikler fra Langs Lågen fra 1978-1999.

Larvikhistorier - Historiske bildeserier fra Larviksdistriktet. Samlet og tilrettelagt av Per Nyhus.

Opphavsrett

Clara - Her kan du finne ut hvilke regler som gjelder når du skal bruke andres musikk, film, tekst eller bilder.

DelRett - Veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.

Politikk og samfunn

Amnesty International - Amnesty jobber for menneskerettigheter over hele verden. Lenke til skolesidene.

Folk og forsvar - Temahefter om eldre og pågående kriger og konflikter.

FN - Interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet. Her finner du blant annet informsajon om konflikter, statistikk, landinformasjon, satelittbilder og verdenskart.

Lovdata - Norges lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Minstemme.no - Nettsted for læring om demokrati og deltakelse.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) - Artikler, quizer, blogg m.m. om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, miljø- og naturressurser, internasjonal økonomi, og om norsk utenrikspolitikk.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) - Her finner du politisk historie for en rekke partier, valglister fra stortings-, fylkes- og sametingsvalg, og partidokumenter av ulike slag.

Regjeringen - Informasjon fra regjeringen og departementene.

Statistisk sentralbyrå - Statistikk om det norske samfunnet.

Stortinget - Her finner du alle saker og publikasjoner stortinget behandler.

ung.no - Informasjon om "alt"! Kjempebra side!

Samisk kultur, språk og historie

Gaavnoes - Nettsted om sørsamisk historie, språk, næringsliv og kultur

Språk og ordbøker

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Lexin - Ordbøker laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæring.

Tema Morsmål - Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring

Oxford Advanced Learner's Dictionary - Engelsk ordbok med britisk og amerikansk uttale.

Språkrådet - Grammatikk, skriveregler, råd om språk m.m.

Thor Heyerdahl

The Thor Heyerdahl Institute - Instituttet viderefører og videreutvikler Thor Heyerdals idéer og idealer.

Kon-Tiki Museet

Yrker og utdanning

Utdanningsdirektoratet - Læreplaner og nettressurser.

Vilbli.no - Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Digitale læremidler for videregående opplæring.

Bibliotekemner

Alfabetisering/Sortering

Bibbi autoriteter (abo.)

Bibliotekutvikling (nasjonalbiblioteket) blant annet med "verktøykasse" for Norsk WebDewey

BS Søketjenester (abo.):

Diktregisteret (Elverum bibliotek)

Norart (søk i norske og nordiske tidsskriftartikler)

Norsk-engelsk ordliste med bibliotektermer. (ABM-skrift via Nasjonalbiblioteket)

Norsk litterær årbok indeksert i Oria

Norsk WebDewey (abo.)

NRK Jubileums- og minnedager (abo.)

Skolebibliotek.no

Språkrådets termwiki

Vestfold og Telemark samsøk

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?