Skolens visjon

Gå direkte til

Sandefjord videregående skole er en stor skole i nasjonal målestokk. Med over 2000 elever og rundt 350 ansatte er den Norges største videregående skole. Skolen har både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Velger du Sandefjord videregående skole vil du oppleve et mangfold av ressurser og muligheter.

Skolens visjon

Mangfold og muligheter - hvor kunnskap og trivsel former din fremtid.

Skolens visjon er blitt til gjennom gode prosesser i personalet og uttrykker en retning og et verdisett som ligger til grunn for valgene vi ønsker å ta i vår arbeidshverdag. Sammen med de fire verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell, som vi deler med resten av Vestfold fylkeskommune, utgjør dette et viktig grunnlag for den jobben vi sammen skal gjøre i vestfoldsamfunnet.

Utviklingsarbeidet vårt

Sandefjord videregående skole har for perioden 1.8.2015 – 31.7.2018 valgt å ha Vestfold fylkeskommunes visjon; «Sammen om Vestfolds framtid» som hovedoverskrift på vår utviklingsplan. Vi synes at dette på en god måte favner det samfunnsoppdraget vi er forpliktet på. Konkret har vi valgt å videreføre klasseledelse, vurdering for læring og nærvær som avgjørende innsatsfaktorer for våre hovedmål om økt læringsutbytte og flere som fullfører og består. Likevel er relasjonene mellom ansatt og elev og elevene imellom blant de aller viktigste faktorene for elevenes trivsel og læring.

Vi har derfor valgt å ha et spesielt sterkt fokus på relasjonsutvikling denne perioden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?