Pedagogiske prosjekter

Gå direkte til

Prosjekter og pedagogiske satsingsområder på Sandefjord videregående skole

Klar 1P2P

Klar 1P2P er tilbud om gratis intensivkurs for å bestå eksamen i matematikk 1P eller 2P.

I Vestfold fylkeskommune er det etablert et team med faglærere fra ulike videregående skoler. Teamet spesialiserer seg på å hjelpe elever som skal opp til ny, utsatt eksamen i fagene 1P eller 2P – «Team Klar 1P2P». Matematikklærere ved Sandefjord videregående skole deltar i dette teamet.

Tilbudet er undervisning og veiledning av faglærer i kombinasjon med nettleksjoner. Undervisningen foregår i en intensiv periode på seks uker (uke 41 - 46). Elevene møter læreren på skolen 1 - 2 ganger per uke. Vi har tro på at tett oppfølging, raske tilbakemeldinger og trening i å løse eksamensoppgaver er viktig for at elevene skal lykkes med eksamen. Eksamen er i november.

For mer informasjon, kontakt avdelingsleder Randi Djupvik, telefon: 33 48 86 51 E-post: randi.djupvik(at)vtfk.no

Lektor2-programmet

Sandefjord vg skole deltar i Lektor2-programmet. Dette er en nasjonal realfagsatsing. Skoleåret 2017-18 er 242 skoler med i programmet. Lektor2 legger til rette for samarbeid mellom faglærere og fagperson fra bedrift eller institusjon som anvender realfag i sin jobb. Elevene får et oppdrag fra samarbeidspartneren som de skal løse.

Mål for Lektor2-ordningen

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • Stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • Øke elevenes læringsutbytte
  • Øke rekrutteringen til realfagene
  • Øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Sandefjord videregående skole deltar i ordningen med to tiltak i 2017-18

  • Oppdrag knyttet til naturfag. Her deltar elever i Vg1 Studieforberedende program.
  • Oppdrag knyttet til faget Informasjonsteknologi 2.

Her deltar elever fra Vg3 Studieforberedende program.

Mer informasjon om Lektor2-programmet finner du på nettsidene til Naturfagsenteret

Tilbud til elever som har forsert matematikk

Elever som mestrer matematikk godt og har spesiell interesse for faget, har anledning til å gjennomføre teoretisk matematikk (1T) mens de er elever i ungdomsskolen. Matematikk 1T er et fag fra videregående skole. Vestfold fylkeskommune tilbyr opplæring i 1T gjennom Nettskolen

Elever som starter på Sandefjord videregående skole med bestått eksamen i teoretisk matematikk, får tilbud om opplæring i programfaget matematikk for realfag R1 i Vg1 sammen med elevene som går i Vg2. Forseringen kan videreføres slik at eleven kan gjennomføre matematikk på høyeste nivå i videregående skole, matematikk for realfag R2, i Vg2.

Sandefjord videregående skole har inngått et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om et tilbud til elever som gjennomfører denne forseringen og ferdigstiller matematikk R2 i Vg2.

Elevene får undervisning i fagene grunnkurs og analyse I og II ved NTNU. Begge kursene er på 7,5 studiepoeng og tilbys hhv på høsten og våren. Kursene er basert på nettleksjoner, og i hvert kurs er det 2 obligatoriske samlinger à 2 dager i Trondheim.  Elevene får også veiledning av en matematikklærer ved SVGS. Fagene fullføres med en eksamen i regi av NTNU. Eksamen arrangeres her ved SVGS.

Tilbudene gis bare til elever som har fullført faget matematikk R2 med standpunktkarakter 5 eller 6.

Fyr

Fellesfag, Yrkesretting og Relevans.

Fyrprosjektet tar sikte på å binde programfag og fellesfag tettere sammen ved praktisk tilnærming til fellesfagene på yrkesfag. Fyr er en del av satsingen i Ny Giv.

Tett på

Sandefjord videregående skole startet skoleåret 2013-2014 et prosjekt med tittelen "Tett på". Målsettingen er å hindre fravær og få flest mulig elever til å gjennomføre og bestå med gode resultater.

Hele organisasjonen skal være tett på de elevene som er i faresonen og sette i gang tiltak som kan hjelpe. Motivasjonsgrupper er et av tiltakene som er særlig rettet mot elever med motivasjonsproblemer og psykiske vansker

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?