Skolens ledelse

Gå direkte til

Skolens ledergruppe. Fra venstre: Helene Enoksen, Anne Berit Smedstad, Harald Møller, Eva Borch-Jenssen og Gunnar Korsvoll. Foto: Ariel foto

Ledergruppa

Rektor

Harald Møller

Telefon: 33 48 85 13 Mobil: 41 69 69 25 E-post: harald.moller(at)vtfk.no

Studierektor studieforberedende og rektors stedfortreder

Anne Berit Smedstad

Telefon: 33 48 86 90 Mobil: 97 60 46 36 E-post: anne.smedstad(at)vtfk.no

Studierektor yrkesfag

Helene Skinnarland Enoksen

Telefon: 33 48 86 27 Mobil: 99 51 36 04 E-post: helene.enoksen(at)vtfk.no

Personal- og organisasjonssjef

Eva Borch-Jenssen

Telefon: 33 48 85 12 Mobil: 94 83 78 30 E-post: eva.borchjenssen(at)vtfk.no

Økonomi- og driftssjef

Gunnar Korsvoll

Telefon: 33 48 85 10 Mobil: 90 96 19 97 E-post: gunnar.korsvoll(at)vtfk.no

Avdelingsledere studieforberedende

Avdelingsleder Sian SticklerAvdelingsleder Morgan LiljebäckAvdelingsleder Randi DjupvikAvdelingsleder Morten OffenbergAvdelingsleder Tone Elisabeth GrundvigAvdelingsleder Carine MorkAvdelingsleder Egil LyseboAvdelingsleder Olav Frøysnes

Navn, telefon og e-post

International Baccalaureate

Sian Stickler

Telefon: 33 48 86 92 Mobil: 93 00 72 36 E-post: sian.stickler(at)vtfk.no

Idrettsfag og Toppidrettsfag

Morgan Liljebäck

Telefon: 33 48 86 52 Mobil: 92 42 04 95 E-post: morgan.liljebeck(at)vtfk.no

Realfag 

Randi Djupvik - ansvar for elever på Vg3 SF

Telefon: 33 48 86 24 Mobil: 97 59 97 19 E-post: randi.djupvik(at)vtfk.no

Samfunnsfag og økonomifag 

Morten Offenberg - ansvar for elever på Vg1 SF

Telefon: 33 48 86 08 Mobil: 41 31 03 94 E-post: morten.offenberg(at)vtfk.no

Norskfaget, påbygging, innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Tone Elisabeth Grundvig - ansvar for elever på påbygg, innføringsklasse og STL

Telefon: 33 48 85 24  Mobil: 99 79 32 69 E-post: tone.grundvig(at)vtfk.no

Engelsk og fremmedspråkene

Carine Mork - ansvar for elever på Vg2 SF

Telefon: 33 48 86 24Mobil: 98 09 44 66 E-post: carine.mork(at)vtfk.no

Musikk, dans, drama

Egil Lysebo

Telefon: 33 48 86 07 Mobil: 97 17 48 69 E-post: egil.j.lysebo(at)vtfk.no

Kunst, design og arkitektur

Olav Frøysnes 

Telefon: 33 48 86 03 Mobil: 98 76 98 82 Epost: olav.froysnes(at)vtfk.no

Avdelingsledere yrkesfag

Avdelingsleder Stig SægrovAvdelingsleder John SandemAvdelingsleder Olav FrøysnesAvdelingsleder Cathrine Lystad BjerckeAvdelingsleder Kjell Are MyrnesAvdelingsleder Heidi Utklev

Navn, telefon og e-post

Service og samferdsel

Stig Sægrov

Telefon: 33 48 85 87 Mobil: 90 50 04 44 E-post: stig.segrov(at)vtfk.no

Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon (TIP)

John Sandem

Telefon: 33 48 84 78 Mobil: 95 13 24 99 E-post: john.sandem(at)vtfk.no

Design og håndverk

Olav Frøysnes 

Telefon: 33 48 86 03  Mobil: 98 76 98 82 E-post: olav.froysnes(at)vtfk.no

Restaurant- og matfag

Stig Sægrov

Telefon: 33 48 85 87 Mobil: 90 50 04 44 E-post: stig.segrov(at)vtfk.no

Helse- og oppvekst

Cahtrine Lystad Bjercke

Telefon: 33 48 85 07 Mobil: 92 42 26 19 E-post: cathrine.bjercke(at)vtfk.no

Arbeidsliv

Kjell Are Myrnes

Telefon: 33 48 84 79 Mobil: 99 24 96 99 E-post: kjell.are.myrnes(at)vtfk.no

Hverdagsliv

Heidi Utklev

Telefon: 33 48 86 06 Mobil: 90 95 22 81 E-post: heidi.utklev(at)vtfk.no

 

Avdelingsledere øvrige avdelinger

Avdelingsleder Signy EngenessAvdelingsleder Rune ByreAvdelingsleder Christian HøegAvdelingsleder Anette Borge ØstadÅse ThrorsåsAvdelingsleder Terje Skalleberg

Navn, telefon og e-post

Elevtjenester

Signy Engeness

Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 91 33 94 31 E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Servicekontoret

Rune Byre

Telefon: 33 48 86 22 Mobil: 47 84 19 25 E-post: rune.byre(at)vtfk.no

Økonomi

Christian Høeg

Telefon: 33 48 86 83 Mobil: 40 91 41 88 E-post: christian.hoeg(at)vtfk.no

Læringssenteret

Anette Borge Østad

Telefon: 33 48 37 51 Mobil: 95 55 00 33 E-post: anette.borge.ostad(at)vtfk.no

Innemiljø

Åse Thorsås 

Telefon: 33 48 85 52 Mobil: 91 71 64 76 E-post: aase.thorsaas(at)vtfk.no

Teknisk

Terje Skalleberg

Telefon: 33 48 86 01 Mobil: 91 34 30 96 E-post: terje.skalleberg(at)vtfk.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?