Elevråd og komitéer

Gå direkte til

Hva sier opplæringsloven?

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

Åpent elevrådskontor!

Elevrådskontoret ligger ved siden av miljøarbeiderne. Kom innom oss med saker som du vil at vi i elevrådsstyret skal ta opp eller bare for en prat!

Kontakt elevrådet
  • Hver uke torsdag i storefri kan de som vil møte elevrådsstyret på elevrådskontoret. Velkommen innom!
  • Det står postkasse og whiteboard utenfor kontoret. Der kan du tipse oss om saker når som helst!

For tiden er elevrådet blant annet opptatt med å jobbe for et bedre miljø i skolens fellesområder.

Fylkeselevråd

Representanter fra Sandefjord videregående skole
 

Navn

Klasse

Elevrådsleder

Isak Wangberg

2STR

Nestleder

Gabriel Hvarnes Wiedemann

3STI

Representant Adrian Eskedahl 1SSSS
Representant Emil Smith Lillevik 1MUB
Representant Michelle Katja Lange 2IKB
Representant Silje Madeleine Simonsen 1DHA
Vara Helene Christiansen 2MFA

Elevrådsstyret

 

Navn

Klasse

Elevrådsleder

Isak Wangberg

2STR

Nestleder

Gabriel Hvarnes Wiedemann

3STI

Sekretær/Informasjonsansvarlig

Andrine Ree Harangen

2MUA

Leder miljø- og klimagruppe

Eline Byre

2STR

Leder Psykisk helse - gruppe

Ingvill Adele Hansen

2KDA

Leder Arrangementskomité

Kristian Nilsen

1HOPB

Leder Solidaritetskomité 

Eline Byre

2STR

Leder Læringssenterkomité

Hermann Finnebråthen Kuhne

1HOB

Representant YF

Håkon Elias Larsen

2SSSS

Representant SF

Vilde Dahl Simonsen

3STC

Vara

Nina Vo Tran

2MUB

Miljø- og klimagruppe

 

Navn

Klasse

Miljøkontakt

Eline Byre 

2STR

Medlem

Ulrik Nilsen 

2STD

Medlem

Andrine Re Harangen

2MUA

Medlem

Magnus Skatvedt Jakobsen

1TPC

Vara 1

Nora Hanson 

1HOC

Vara 2

Nina Vo Tran

2MUB

Vara 3

Aasta Marie Hansen-Krone

2MUA

Solidaritetskomitéen

Leder

Eline Byre

2STR

Nestleder

Guro Oksøy Thorsen

2MUA

Medlem

Aasta Marie Hansen-Krone

2MUA

Medlem

Nina Vo Tran

2MUB

Medlem

Malin Rønning Evensen

1HOA

Medlem

Kristine Vedvik Henriksen

1IBA

Medlem

Nora Siljan

1STC

Medlem

Andrine Fjeld Løberg

1HOPB

Medlem

Sami-Yumin Banbaha 1KDA 

Medlem

Ole Magnus Gaalaas-Hansen 2STC

Medlem

Bendik Norli 2STR 

Medlem

Hannah Jasmin Sunnarvik 2IKA 

Rusforebyggende og psykisk helse - gruppe

Leder

Ingvill Adele Hansen

2KDA

Nestleder

David Sponberg

2HAB

Medlem

Hanne Borg

3KDA

Medlem

Emilie Svendsen

3STB

Medlem

Lalå Golane

3STG

Medlem

Michelle Katja Lange

2IKB

Medlem

Helene Christiansen

2MFA

Arrangementskomitéen

Leder

Kristian Nilsen

1HOPB

Nestleder

Emil Smith Lillevik

1MUB

Medlem

Haakon Elias Larsen

2SSSS

Medlem

Yousif Ibrahim Alyasiri

2STE

Medlem

Nina Vo Tran

2MUB

Medlem

Marlin Rønning Evensen

1HOA

Medlem

Adrian Eskedahl

1SSSS

Ungdomsrådet

Representant 1

Sami-Yumin Banbaha

1KDA

Representant 2

Nora Siljan

1STC

Representant 3

Mikkel Bjørge Madsen 

1IBA

Vara til 1

Andrine Fjeld Løberg

1HOPB

Vara til 2 

Haakon Elias Larsen

2SSSS

Vara til 3

Nina Vo Tran

2MUB

Kantineråd/Forum

Leder

Sami-Yumin Banbaha

1KDA

Nestleder

Pia Madeleine Slettingdalen Kristiansen

1HOB

Medlem

Kristine Holt Børresen

1ELA

Læringssenterkomité

Leder

Hermann Finnebråthen Kuhne

1HOB

Nestleder

Michelle Katja Lange

2IKB

Medlem

Lalå Golane

3STG

IKT - Forum

Representant

Håkon Elias Larsen

2SSSS

Representant

Sebastian Kaltoft Hansen

1RMA

Representant

Hannah-Jasmin Sunnarvik

2IKA

Skolemiljøutvalget

 

Navn

Klasse

Leder i elevrådet

Gabriel Hvarnes Wiedemann

3STI

Nestleder i elevrådet

Isak Wangberg

2STR

Medlem

Arve Varild Arvesen

2KPA

Medlem

Nora Sofie Frøysnes Lie

1SSA

Medlem

Hermann Finnebråten Kuhne

1HOB

Medlem

Vilde Sandnes

2RFA

Medlem

Ingvill Adele Hansen

2KDA

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?