Karakterer i SkoleArena

Hvilken karakter fikk jeg? Les om offentliggjøring av karakterer på denne siden.

Offentliggjøring av karakterer skoleåret 2019/2020

Hvordan se karakterene i SkoleArena

Termin 1 karakterer

Bekjentgjøring: 24. januar 2020 kl. 11:35

Standpunktkarakterer

Vg3 SF, 3PB, Vg2 og Vg3 YF
Offentliggjøres i SkoleArena: Dato for 2019/2020 kommer
Klagefrist: Dato for 2019/2020 kommer

Vg1 YF, Vg1 og Vg2 SF
Offentliggjøres i SkoleArena: Dato for 2019/2020 kommer
Klagefrist: Dato for 2019/2020 kommer

Eksamenskarakterer

Høsteksamen
Eksamenskarakterer sendes pr post i starten av uke 2.

Lokalgitt muntlig og praktisk eksamen
Offentliggjøres fortløpende.

Skriftlig eksamen
Fellessensur: Torsdag 18.juni 2020 og fredag 19. juni 2020
Offentliggjøres i SkoleArena: Dato for 2019/2020 kommer

Klagefrist skriftlig eksamen, vår 2020
Klageskjema blir åpnet (Dato for 2019/2020 kommer) og stenger (Dato for 2019/2020 kommer). Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage i fag fra studieforberedende utdanningsprogram. Da må du sende klageskjemaet innen Dato for 2019/2020 kommer.

Klagefrist på høsteksamen
For privatister: 14. januar 2020 kl. 23.59
For elever 20. januar 2020 kl. 23.59

Klageskjema

For klage på eksamen eller standpunktkarakter, se mer info og klageskjema under Søknader/skjema

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Mottatt varslingsbrev? Se mer informasjon om varsel og evt. mangel av standpunktkarakterer grunnet fravær, samt varsling og evt. nedsettelse av vurdering orden/oppførsel i ordensreglementet under Lover og regler

Tilgang for foresatte

Se mer om informasjon om tilgang til SkoleArena for foresatte under Hjem-skole-samarbeid