Elevtjenester

Gå direkte til

Kontakt miljørarbeiderne selv om skolen er stengt

Vi miljøarbeidere ved SVGS er tilgjengelig for alle elever som av en eller annen grunn trenger noen å snakke med i denne krisetiden. Vi kan ikke møte dere fysisk, men ta gjerne kontakt på telefon, SMS, elevtjenesteappen eller e-post. Vi er alle hjemme og har hjemmekontor. Det er også mulig for ansatte, foresatte og venner å ta kontakt dersom dere er bekymret for noen eller trenger en prat i disse tidene.

Ta kontakt med oss!

Stine Konglevoll
Mobil: 40 91 41 82 E-post: stine.konglevoll(at)vtfk.no

Bjørn Nordsveen
Mobil: 95 46 11 50 E-post: bjorn.nordsveen(at)vtfk.no

Ann Hege Stellander
Mobil: 98 41 27 15 E-post: annhege.stellander(at)vtfk.no

Med vennlig hilsen
Stine, Bjørn og Ann-Hege

Hva kan elevtjenester hjelpe deg med ?

Her kan du i løpet av skoledagen få råd eller hjelp hos:

 • skolerådgivere
 • miljøarbeidere
 • miljøveiledere
 • spesialpedagoger
 • pedagogisk psykologiske rådgivere
 • fysioterapeut
 • helsesøster

Du kan oppsøke oss alene eller komme på vegne av en vennegjeng eller en hel klasse.

Vi sitter inne med allsidig ekspertise og mye erfaring som du kan ha god nytte av. Vi arbeider på lag, slik at vi henter inn hjelp fra hverandre dersom du kommer med en sak som er ekstra sammensatt og vanskelig.

Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjenesten gjelder både i forhold til skolen, elever og foresatte.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Videre skolegang og yrkesvalg
 • Trivsel, mobbing og personlige problemer
 • Problemer i forhold til lærere og medelever
 • Tilrettelegging av fag
 • Spørsmål i forbindelse med rusproblematikk
 • Spørsmål i forbindelse med helse

Her møter du som elev et profesjonelt team som lytter og veileder når behovet for voksenkontakt er tilstede.

Bruk appen Elevtjenesten!

Still spørsmål direkte til rådgivere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste. Spørsmålene kan stilles anonymt. Vi svarer så raskt vi kan innenfor normal arbeidstid.

I appen vil du også finne svarene på de mest stilte spørsmålene.

Last ned appen "Elevtjenesten" på Google play eller App store.

Rådgivning

Rådgiver Grete Stige SandeRådgiver Hilde HolandRådgiver Bård JohansenRådgiver Thor BeckerRådgiver Heidi MoRådgiver Tom HoltheRådgiver Hanne Halvorsen

Du finner rådgivningstjenesten i første etasje i A-bygget. Skolens rådgivere veileder og støtter deg i skolehverdagen. Du har din egen kontaktrådgiver som du kan snakke med. Rådgiverne gir råd om yrkes- og studieveiledning.

Finn din egen kontaktrådgiver

Klasser

Kontaktrådgiver

Rom og kontaktinformasjon

SF Vg3, KDA, DH Vg1-2

Bård Johansen 

Rom A-124

Telefon: 33 48 86 09

E-post: baard.johansen(at)vtfk.no


MDD, Idrett og Toppidrett

Heidi Mo  Rom A-106

Telefon: 33 48 85 53 / 907 20 149

E-post: heidi.mo(at)vtfk.no

SS Vg1 - 2, RM Vg1 - 2, SSSS

Tom Holthe Rom A-110

Telfon: 33 48 86 15 / 918 22 427

E-post: tom.e.b.holthe(at)vtfk.no

TIP Vg1 - 2, EL, SF Vg1-2.

Thor Becker  

Rom A-104

Telefon: 33 48 86 25 / 930 24 957

E-post: thor.nicolay.becker(at)vtfk.no

HO, Innføringsklassen

Hanne Halvorsen  

Rom A-108

Telefon:  33 48 86 44 / 33 48 85 60/986 26 054

E-post: hanne.halvorsen(at)vtfk.no

IB, SMI, PB Vg3

Grete Stige Sande Rom A-112

Telefon: 33 48 85 56 / 916 48 795

E-post: grete.sande(at)vtfk.no

 Studie- og yrkesveiledning

Ved Sandefjord videregående skole har alle rådgiverne ansvar for studie- og yrkesveiledning for sine tildelte elever, samt til de elevene som kommer til en økt hvor en rådgiver har vakt.

Rådgivernes hovedoppgaver er:

 • Gi informasjon, rådgiving og veiledning i valg av yrke og utdanning
 • Bistå med tilretteleggingsarbeid for elever med særskilte behov
 • Veilede hvis du opplever vanskeligheter i livet som påvirker hverdagen og opplæringen din
 • Finne rette hjelpeinstanser og formidler kontakt med disse
 • Veilede i forhold til arbeid med godt lærings- og klassemiljø

Valg av utdanning og yrke

Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid. NAV har en enkel interessetest og to yrkesvalgprogrammer som kan hjelpe deg med dette valget: NAV - kartlegg dine interesser. 

Karrierekroken

Rådgiver Grete Stige Sande er til stede for elevene i Læringssenteret følgende tidspunkt:

 • tirsdager 2. økt, kl. 10.05 - 11.35

Rådgiver sitter like overfor bibliotekskranken, klare til å svare på spørsmål rundt karriereveiledning.

Her kan du spørre om utdannelser på høyskoler og universitet, lærlingeordningen, programfag, utenlandsstudier, karrieremuligheter innen ulike yrker, søknadsfrister og privatisteksamen.

Utvekslingsår i utlandet

Informasjon til elever som skal være et skoleår i utlandet 
Utdanningsdirektoratet.no - Godkjenning av videregående opplæring i utlandet
Siu.no - liste over godkjente utvekslingsorganisasjoner 

Kontakt rådgiver

Grete Stige Sande
Rom A12
E-post: grete.sande(at)vtfk.no

Nettsider om utveksling og studier i utlandet

utdanningiverden.no - om ulike utdanningsmuligheter i utlandet  

Nyttige nettsider

Her finner du mer om studiemuligheter og yrkesvalg

vilbli.no - informasjon om videregående opplæring
samordnaopptak.no - informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler
norge.no - informasjon om utdanningsinstitusjoner i Norge.
utdanning.no - informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.
lanekassen.no - informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.
nokut.no - nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.
nav.no - informasjon om jobbmuligheter + inneholder interesse- og yrkesvalgtester.
folkehogskole.no - informasjon om alle folkehøgskolene i Norge.
forsvaret.no - informasjon om utdanningsmuligheter i forsvaret.
studievalg.no - informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.
bjorknes.no - privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.
you-portalen.no - digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning
siu.no - senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet

Tilretteleggingskoordinator

Trine AakermannSigny Engeness

Kontakt tilretteleggingskoordinatorene

Trine Aakermann
Rom A101
Telefon: 334 88 574 - 930 29 156

Signy Engeness
Rom A102
Telefon: 334 88 645 - 913 39 431

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Laila MeisingsetHelsesøster Veronica Trøim

Helsesykepleiertjenesten

Helsesykepleierkontorene er betjent hver dag. Helsesykepleierne har som oppgave å hjelpe og veilede deg i alle dine helsespørsmål. Dessuten informerer de grupper og klasser om hvordan vi kan ta vare på helsa vår.

Kontakt helsesykepleierne

Rita Blomkvist
Rom A122
Telefon: 476 70 899

Laila Meisingset
Rom A118
Telefon: 950 54 891

Veronica Trøim
Rom A120
Telefon: 415 60 134

Når kan jeg treffe helsesykepleierne?
 

Rita
Helsesykepleier

Laila
Helsesykepleier/
Psykiatrisk sykepleier

Veronika
Helsesykepleier
Fysioterapaut

Mandag A-uke

Drop-in
08.20-11.00
Fri Etter avtale/
Ungdoms-
utvalg kl.14.00
 
Mandag B-uke Drop-in
08.20-11.00/
møter etter 11.00
Fri/møter Etter avtale/
møter etter 11.00
 
Tirsdag Avtalte timer Avtalte timer Drop-in
08.20-11.00
 
Onsdag Drop-in
08.20-11.00
Avtalte timer Avtalte timer  
Torsdag Avtalte
timer
Skagerak High
schools
Drop-in
8.20-11.00
Etter avtale
Fredag
A-uke
Avtalte timer/
møter
etter 11.00
Fri/møte Avtalte timer/
møter
etter 11.00
 
Fredag
B-uke
Etter avtale Fri Etter avtale  

Fysioterapeut

Fysioterapeuten kan hjelpe og veilede deg om belastningslidelser. Det er fysioterapeut tilknyttet Svgs på torsdager.

Kontakt fysioterapeuten

Svein Strøm Pedersen
Rom A122 - tilgjengelig torsdager
Telefon: svein.strom.pedersen(at)sandefjord.kommune.no
E-post: 913 25 063

Miljøarbeidere

Miljøarbeider Stine Gunn KonglevollMiljøarbeider Ann-Hege StellanderMiljøarbeider Bjørn Nordsveen

Miljøarbeiderne finner du på rom B-129, rett ved Forum. Deres viktigste oppgave er å bidra til at du som elev trives på Sandefjord videregående skole. Du kan snakke med dem om hva du vil og de har taushetsplikt. Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du snakke med miljøarbeiderne.

Noen vil prate om egne ting, utfordringer hjemme eller venner de er bekymret for. Andre kommer innom bare for å få litt ro. Miljøarbeiderne har også kontakt med personer utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer. De er kontaktpersoner til elevrådet.

Kontakt miljøarbeiderne

Bjørn Nordsveen
Ann-Hege Stellander
Stine Gunn Konglevoll

Rom B 129 - rett ved Forum.
Miljøarbeiderne kan også kontaktes på telefon.
Telefon: 33 48 86 60

Miljøveiledere

Miljøveileder Jan Leif SørensenMiljøveileder Per Morten Nilsen

På Sandefjord videregående skole kan du ofte se fire menn rusle rundt.  De er tidligere politimenn som jobber for å holde ro og orden på skolen. Men deres viktigste oppgaver er å være vennlige voksne med god tid til å snakke med nettopp deg, slik at du skal oppleve å føle deg trygg i skolehverdagen!

Kontakt miljøveilederne

Jan Leif Sørensen 
Per Morten Nilsen
Rune Sandve
Kjetil Indahl

Mobil: 954 27 001 / 954 61 150

Ungdomsutvalget i Sandefjord

Hva gjør ungdomsutvalget? Hvem sitter i ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten(OT)

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid.

Utvalget har møter hver 2. uke.

For at vi skal kunne ta opp din sak, må du ha gitt ditt samtykke. Du fyller ut skjemaet Informert samtykke som du leverer  til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Du kan snakke direkte med en av oss eller la din saksbehandler gjøre det for deg.

Hvem sitter i ungdomsutvalget?

For Sandefjord videregående skole:

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester og tilrettelagt opplæring. Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 913 39 431  E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Stine Konglevoll, miljøarbeider. Telefon: 33 48 86 60 Mobil: 409 14 182 E-post: stine.konglevoll(at)vtfk.no

Sandefjord kommune

Tjenestekontoret

Marianne Maaren. Telefon 33 41 61 94 eller 478 92 408 E-post:  marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Alinda Naidoo alinda.helena.naidoo(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Kim Anita Løvstad kim.anita.lovstad(at)sandefjord.kommune.no

Pia Bach Akerholt pia.bach.akerholt(at)sandefjord.kommune.no

Enhet ungdom

Kristin Kjelland Olsen. E-post: kristin.kjelland.olsen(at)sandefjord.kommune.no 

Helsesøster

Veronica Trøim. Telefon 415 60 134 E-post: veronica.troim(at)sandefjord.kommune.no

NAV

Line Anita Hansen line.anita.hansen(at)nav.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Tone Rogne. Telefon: 412 32 875 E-post: toner(at)vfk.no 

Vi samarbeider også med andre etater i kommunen.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til elever, foresatte og lærere. På Sandefjord videregående skole er pedagogisk psykologiske rådgivere tilgjengelige hver dag.

Les mer på PP-tjenestens egne nettsider.

Kontakt PPT på Svgs

Cathrine Melhus
Rom C-308
Telefon: 470 27 744
E-post: cathrine.melhus(at)vtfk.no

Trine Eide Brekka
Rom C-306
Telefon: 908 19 940
E-post: trine.eide.brekka(at)vtfk.no

Christine Widerøe Frenvik
Rom C-305
Telefon: 986 36 549
E-post: christine.frenvik(at)vtfk.no

 

 

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten gir et tilbud til ungdom som ikke er i videregående skole eller annen opplæring. På Sandefjord videregående skole er OT-rådgiver tilgjengelig hver onsdag fra kl. 08.00 - 15.30.

Les mer på Oppfølgingstjenestens egne nettsider

Kontakt oppfølgingstjenesten på Svgs

Tom Reinhard Mørk
Onsdag kl. 08.00 - 15.30
Rom A-138
Telefon: 911 22 869
E-post: tom.mork(at)vtfk.no

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet ivaretar interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Les mer på Elev- og lærlingombudets egne sider

Mobbeombudet

Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foresatte får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt læringsmiljø.

Les mer på Mobbeombudets egne sider

Minoritetsrådgiver

Krysskulturell ungdom i Vestfold har nå minoritetsrådgivere å gå til. Rådgiverne skal jobbe med ungdom i hele fylket, og er lokalisert på Sandefjord videregående skole og Færder videregående skole.

Kontakt Minoritetsrådgiver

Jeg heter Dennis Zimmer og er IMDis minoritetsrådgiver ved Sandefjord videregående skole. Mitt kontor er A-101b.

Minioritetsrådgiver Dennis Zimmer

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Min kontaktinformasjon: Mandag til fredag kl 08.00 til 15.30.
Jeg kan nås på mobil: 48994114. Mail: dzi(at)imdi.no eller Facebook: Dennis Minoritetsrådgiver.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: www.imdi.no/nora/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?