Lærebøker (gratis læremidler)

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommune har et lovfestet ansvar for at alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Dette innebærer at alle nødvendige læremidler skal være gratis for elevene

Informasjon under Opplæring på fylket

Avtale om lån

Avtale om lån av læremidler

Plan for utlevering av lærebøkene

Plan for utlevering av lærebøker lages ved skolestart.

Hvem har rett til å låne lærebøker

Lurer du på om du kan låne læremidler gratis? Hvem har rett og hvem har ikke rett?

På denne siden finner du reglene som gjelder for Vestfold fylkeskommune.

Til ny eksamen

  • Hvis du  melder deg opp til første oppsatte eksamen etter at du strøk
  • Hvis du er elev ved skolen og skal forberede ny eksamen i et fag

Som delkurselev

  • Du følger undervisningen og har rett til gratis læremidler

Som lærling

  • Som tidligere elev med lærlingkontrakt har du rett til gratis læremidler. Ta med lærlingkontrakten.

Som lærerstudenter i praksis ved Sandefjord videregående skole:

  • Lærerstudenter registreres som midlertidige lånere og får låne lærebøker så lenge læringssenteret har ekstra eksemplarer
  • Hvis læringssenteret ikke har ekstra eksemplarer må din ansvarlige avdelingsleder kjøpe inn bøker på vanlig måte via sitt studieområde

Tips: kjøp brukte bøker på nett!

iBok - kjøp og salg av brukte lærebøker
Finn.no

Erstatning ved tap

Hvis du mister en lærebok, ta kontakt med bibliotekpersonalet i læringssenteret.

Telefon: 33 48 37 50

E-post: biblioteketsvgs(at)vfk.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?