Trafikkaksjon for elever på vg2

Gå direkte til

I uke 50 vil elever på Vg2 lære om trafikksikkerhet og om viktigheten av å sette grenser. Undervisningsopplegget varer i 90 minutter og er en kombinasjon av foredrag, dialog og øvelser der elevene utforsker egne og medelevers holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet.
9. - 12. desember vil elever på Vg2 utfordres til å ta stilling til spørsmål rundt trafikksikkerhet. Trafikkaksjonen er et samarbeid med TK Vestfold – Statens Vegvesen Region Sør. Foto: Pixabay

Ungdom mest ulykkesutsatt

Ungdom i alderen 16 – 24 år er spesielt utsatt i trafikken. Ulykker med ungdom skjer ofte natt til fredag og lørdag, kjennetegnes av høy fart, mange ungdommer i bilen, manglende bilbelte og rus. Det er lett å bli påvirket av hverandre. Dersom noen av ungdommene i bilen er tydelige og tør å bry seg og sier klart ifra at de ikke vil være med på denne typen kjøring, vet vi at nettopp dette kan hindre en trafikkulykke.

Målet er null drepte og null varig skadde

Statens Vegvesen ønsker å rette oppmerksomhet mot elever i VG2.

Arbeid med forebygging gir en positiv virkning i form av færre alvorlige ulykker der ungdom er involvert. Undervisningsopplegget bygger på forutsetningen om at de fleste ungdommer har forstått faren med risikofylt bilkjøring fra før, men at de har behov for støtte til å mestre gruppepress og stå for den atferden de egentlig synes er riktig.

Forskning og erfaring viser at venners synspunkter, holdninger og tilbakemeldinger veier tyngst når ulike valg skal tas. Det spennende med undervisningen er at den tar tak i de prosesser som oppstår når ungdom samles og at ungdommen får støtte og styrke til å si ifra når noe ikke er bra.

Hvor og når skal klassen din møte opp?

Oversikt over rom og oppmøtetid

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?