Ansatte

Her er våre ansatte:

Søyland, Knut Rektor send epost 90 65 40 48
Møller-Hansen, Fredrik Studierektor send epost 95 73 98 49
Janshaug, Hanne Gry Sosiallærer

send epost

95 22 14 81
Aune, Gunn Lærer - Fashion Design send epost  
Haugan, Olaf Hansen Lærer - Musikkproduksjon send epost  
Ingebretsen, Odd Einar Lærer - Filmproduksjon send epost  
Ohrem, Sigurd Lærer - Valgfag/fellesfag send epost  
Pindsle, Anette Lærer - Tegning, maling og kunstreise (TMK) send epost  
Horntvedt, Karoline Sommerseth Lærer - Skuespiller send epost  
 Røsset, Oddny Lærer - Arkitektur & interiør send epost  
 Sanne, Geir Lærer - Valgfag send epost  
 Walther, Mads Lærer - valgfag/fellesfag  send epost  
 Rolstad, Hilde Lene Kjøkkenleder send epost  
 Barth, Lise A. Akselsen Kontorsekretær  send epost  
 Nilsen, Fred Rune Vaktmester send epost  90 53 68 53
 Mathiesen, Inger Lise  Kontor - økonomi  send epost