ID.E - Interaktivt design

Interaktivt design - linjen for deg som er interessert i samspillet mellom teknologi og design. Vi kombinerer de tekniske ferdighetene med det å kunne bruke kreativiteten vår. Studietur til New York og København.

 
Nyhet 2020/21!

Kreativitet handler i bunn og grunn om at ID.E blir til virkelighet.

Faginnhold

INNHOLD

ID.E - linjen gir kunnskap og ferdigheter innen datateknologi og programmering. Her får elevene god kunnskap og erfaring om forskjellige metoder, teknikker, og verktøy som man trenger for å kunne drive med design og utvikling av gode web-løsninger. Elevene lærer enkel programmering og utvikling av IT-løsninger, med ekstra fokus på skjerm, samtidig som de får god kunnskap om betydningen og viktigheten av et godt brukergrensesnitt.Vi kombinerer tekniske ferdighetene med det å kunne bruke kreativiteten vår.


På Sandefjord folkehøyskole jobber vi med praktiske oppgaver med fokus på brukeropplevelsen. Det er viktig å kjenne til og identifisere de ulike stegene i en designprosess: fra idé til ferdig produkt. Linjen jobber helhetlig med hele prosessen fra idé, strategi, design og teknisk utvikling - til ferdig produkt og brukertesting. En slik interaktiv designprosess kan være krevende, men til gjengjeld veldig spennende og lærerik. Vi lever i en digital verden i konstant endring og ser at interaktivt design blir mer og mer viktig for å møte de kravene som ulike bransjer stiller.

 

ARBEIDSMETODER

Første del av året vil bestå av basiskunnskap innenfor design, idéutvikling og programmering. Med gode ferdigheter i sekken, jobber vi mer og mer med varierte oppgaver/case/prosjekter, både i forhold til innhold og størrelse. Det vil også bli besøk av og besøk til flere lokale aktører, som også bidrar med forskjellige oppdrag til våre elever. Det legges vekt på at oppgavene skal være kreative, utfordrende, morsomme og relevante. Vi lever i et samfunn som trenger at folk arbeider på tvers av klassiske skillelinjer. Derfor vil tverrfaglighet være viktig på ID.E-linjen, og samarbeid med de andre linjene på skolen vil være en naturlig del av prosjektarbeidene. Denne tverrfaglige oppbyggingen gjør at man jobber i krysningen mellom det menneskelige, samfunnsmessige og det teknologiske.

 

HVORFOR HETER LINJEN ID.E?

I står for innovasjon, idé, interaktivt, interaksjon

D står for det digitale og design

E er symbolet for en verden styrt av elektronisk teknologi.

Hvem passer linja for?

Det stilles ingen krav om forkunnskap, og du kommer langt med stå-på-vilje, tålmodighet, kreativitet og ikke minst å ha evnen til å jobbe både i team og selvstendig.

Dette sier tidligere elever

Linjen er ny i 2020/21, dermed har vi ingen tildigere elever på linjen, men vi har mange gode ambassadører på de andre linjene som f.eksempel på filmproduksjon, sjekk ut:

Studietur New York og København

Fra og med skoleåret 2020/21 innfører skolen en grønnere reisepolitikk der vi fortsatt skal reise, men vi skal reise mer miljøvennlig/kolletivt og kun ha en flyreise per elev per år.

Linjetur København

Linjeturen 2020 vil gå til Danmark, nærmere bestemt København. Vi besøker skoler og har workshops på vegen. Linjeturen planlegges og skapes sammen med DEG som elev. Turen gjennomføres med buss eller tog.

 

Felles studietur New York (USA)

Skiringssal er en av de skolene som satser på en felles studietur, i tillegg til linjetur. Vi drar med alle lærere og elever til USA, New York City. Vi bor på Manhattan, veldig nære Central Park.

Verdien av en felles studietur mener vi er stor. Du er sammen med folk på tvers av linjefag og aktivitetstilbudet og innholdet er meget variert. Vi blir kjent med byen New York, dens spesielle historie og bakgrunnen for dens markante plass i populærkulturen og storpolitikken. Vi besøker og har omvisning på FN-bygningen, vi besøker historiske Ellis Island og frihetsgudinnen, vi har linjedag der de ulike linjene gjør noe faglig sammen og vi får alle muligheter til å bli kjent med de ulike sidene av New York.

 • Rebusløp gjennom Manhattan
 • Besøk på Frihetsgudinnen & Ellis Island
 • Besøk i FN-bygningen
 • Empire state building
 • Ground Zero
 • MOMA, Guggenheim og andre museer
 • Handling på outlet...
 • Musikaler på Broadway
 • Trening i Central Park
 • Linjeaktiviteter
 • Gospelkonsert i harlem
 • The High Line
 • Baseball-kamp
  • + mye tid til egenaktivitet.
Folkehøyskole: fag, pluss mye mer!

Det å gå på folkehøyskole handler om mye. Det er en unik mulighet til å boltre seg i et fag du er interessert i, men i tillegg får du så mye mer. Du opplever gleden av å være i et rikt fellesskap med like (og ulike!) unge mennesker, som alle har til felles at de ønsker et fantastisk år.

Det å leve så tett sammen gjør et folkehøyskoleår unikt. Du deler fritid, arbeidsøkter, måltider, kvelder, helger, turer, og mye annet, sammen med andre. Dette er erfaringer som selvsagt byr på utfordringer, men først og fremst gir det mye glede, livskompetanse og enorme utviklingsmuligheter for deg.

Fellesskapet handler om rutiner som vasking av internat, tilrettelegging av måltider og andre gjøremål som hverdagen krever. Men fellesskapet handler også om fellestur til New York, temauker, høstfest, mange lørdagsshow, festivaler, solidaritetsaksjon, volleyball, LAN, brettspill og mye mer.

Folkehøyskolen ble grunnlagt med en visjon om å utdanne hele mennesket, med hode, hjerte og hånd. Vi på Sandefjord folkehøyskole ønsker å bidra til at hver elev finner mening, mot og entusiasme til å mestre eget liv som et aktivt, opplevende, deltagende og reflekterende menneske.

Lærere

 Siden linjen har oppstart i 2020/21, ansettes lærer våren 2020. Mer info om dette kommer - følg med.

Valgfag i samme fagfelt på skolen
 • Markedsføring
 • Kreativ skriving
Pris

Som alle de andre linjene er prisen 114 500,-

ALT INKLUDERT.