Idrettsfag

Gå direkte til

Mange opplevelser og gode minner!
Vg3 på alpinkurs pi Hemsedal.

Idrett er studieforberedende

På utdanningsprogrammet for idrettsfag får du mulighet til målrettet ferdighetsutvikling innenfor èn idrett, eller mulighet til opplevelse og glede innenfor et bredt spekter av idretter og aktiviteter.

Idrettsfag er møte med fagene treningslære, aktivitetslære, treningsledelse og idrett og samfunn. Dette er fag som gir innblikk i ulike sider ved idrett, trening og trenerrollen.

På idrettsfag vil det være mulig å velge mellom breddeidrett og toppidrett håndball, fotball eller individuelle idretter. Utdanningsprogrammet for idrettsfag gir generell studiekompetanse og åpner dørene til de fleste høgskoler og universiteter.

Eksempler på yrker du kan velge: politi, brannmann, lærer, journalist, sykepleier, psykolog, fysioterapeut eller advokat.

I faget aktivitetslære vil det gjennomføres turer med overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider. Velger du idrettsfag vil du få en variert skolehverdag med både praktiske og teoretiske fag.

Du vil oppleve mestring i både klasserommet og i idrettslig utfoldelse. Idrettsfagene skaper motivasjon og gir nyttig kunnskap om kropp og helse. De gir også et viktig grunnlag for prioriteringer, ansvar og ledelse, som er viktige egenskaper i arbeidslivet. Det er mye glede og livslæring i erfaringer fra idretten.

For mer informasjon, ta kontakt med Finn Håvard Solberg på e-post finn.haavard.solberg@vtfk.no

 

Bilder fra idrettsfag