Helse- og oppvekstfag

Gå direkte til

Helse- og oppvekstfag er riktig valg for deg som ønsker fagbrev/yrkeskompetanse innen helse- og oppvekstsektoren. Aktuelle yrker er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansearbeider, portør eller ortopeditekniker.
Clarice Bahizire og Mats Pedersen studerer kroppens indre organer. Foto: Even Gauslaa

I denne utdanningen lærer du å gi omsorg og støtte til mennesker som trenger hjelp, da er det viktig at du bryr deg om, og evner å ta hensyn til andre. Du vil også få grunnleggende kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjoner, kommunikasjon og samspill, helsefremmende arbeid, kost og ernæring, hygiene og førstehjelp.

Helse- og oppvekstfag

Etter vg1 helse- og oppvekstfag kan elevene velge mellom vg2 helsearbeiderfag og vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Dersom du har planer om å studere videre til førskolelærer, barnevernspedagog, sykepleier, sosionom, vernepleier og lærer kan det for mange være et riktig valg å gå helse- og oppvekstfag. Etter to år på yrkesfaglig studieretning kan du ta vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Sande videregående skole tilbyr også et eget treårig løp på helse- og oppvekstfag. Fagene på påbyggingsåret flettes inn i det yrkesfaglige løpet. Elevene velger mellom to fordypninger: 1) Helsefagarbeider og 2) Barne- og ungdomsarbeiderfag. Fordelen med dette spesialløpet er at arbeidsmengden blir jevnere fordelt over tre år og det fører frem til studiekompetanse. Det er egen søkekode til dette løpet: HSHSF1N---Helse/oppvekstfag, SK 3år.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag. Elevene får mulighet til å være i praksis i f.eks barnehage, SFO, arbeidssenter, apotek og sykehjem.

Helse- og oppvekstfag er et nasjonalt satsingsområde – og du vil utdanne deg til et viktig yrke!

Dette kan vi tilby:

  • Fagbrev (to år på skole og to år i lære)
  • Praktisk skolehverdag
  • Utplassering i virksomhet gjennom faget yrkesfaglig fordypning (YFF)
  • Karrieremuligheter
  • Mulighet for generell studiekompetanse

For mer informasjon, ta kontakt med Lena Edvardsen på e-post lena.edvardsen@vtfk.no.

Bilder fra helse- og oppvekstfag