Velkommen til nytt skoleår

Gå direkte til

Vi gleder oss til å ta i mot nye og gamle elever mandag 19. august kl 10. VG1 starter opp i kantina, VG2 og VG3 starter opp i klasserom (se oppslag ved inngangene for hvilket rom). Ta med hengelås hvis du vil ha bokskap. Dagen avsluttes kl 15.05.