Filming av muntlig eksamen!

Det skal gjennomføres et forsøk av filming til muntlig eksamen.

Vi skal gjennomføre et forsøk med filming av muntlig eksamen på Sande og Thor Heyerdahl videregående skoler våren 2019 (og våren 2020).

 

Se mer info her: