Informasjon om skoleskyss

Gå direkte til

Her finner du lenker, svar og informasjon fra VKT om skoleskyss.

Generell informasjon: https://www.vkt.no/skoleskyss/for-videreg%C3%A5ende

Regelverk – om vedtak og klageadgang: https://www.vkt.no/skoleskyss/%E2%80%8Bregelverk-for-skoleskyss-vedtak-og-klageadgang

 

Elever som er bosatt vest for E18 kan ha rett til fri skyss, hvis de har over 6 km til skolen. Da kan de gå inn på VKT/Skoleskyss/MINSKYSS og søke direkte der: https://www.vkt.no/minskyss

 

For elever som er bosatt øst/syd for E18 eller som har under 6 km til skolen kan kjøpe Ungdomsskort til kr 310,- for 30 dager/kr 1550,- for 180 dager. Nå kan man også kjøpe Periodekort/Ungdomskort på mobilbillett. Dette er et nytt og godt tilbud til elevene, som gjør det enklere for dem å skaffe seg Ungdomskort og fornye dette. Her er linken til den siden: https://www.vkt.no/billetter/mobilbillett

 

Ellers skal alle henvendelser om skoleskyss sendes til: skoleskyss@vkt.no. Vår telefontid er kl 0730-1200 på hverdager