Idrettsfag

Gå direkte til

Ønsker du å kombinere utdanning og idrett?

Re videregående skole har siden 1983 hatt et idrettsfaglig tilbud til sine elever. I dag har vi ca 180 elever på utdanningsprogrammet for idrettsfag.

Vi er nå en av landets største videregående skoler med et idrettsfaglig tilbud.

Utdanningsprogrammet Idrettsfag gir generell studiekompetanse og muligheter for videre studier ved høgskoler og universiteter.

Skolen disponerer mange flotte idrettsanlegg. Vi er rundt 20 idrettsfaglærere som til sammen underviser i mange idretter.

Re videregående skole er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene trives godt.

Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. I utdanningsprogram for idrettsfag har vi 4 felles programfag.

Dine mål og muligheter

Opplæringsløp

Første året på idrettslinja har du 5 fellesfag (norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag og engelsk) i tillegg til 2 programfag (aktivitetslære 1 og treningslære 1) og 1 valgfritt programfag (toppidrett eller breddeidrett).
Andre året har du 6 fellesfag (norsk, fremmedspråk, matematikk, samfunnsfag, geografi og historie) i tillegg til 4 programfag (aktivitetslære 2, treningslære 1, idrett og samfunn og treningsledelse 1). Du skal også ha 1 valgfritt programfag (toppidrett, breddeidrett, friluftsliv eller evt. fag fra studieforb. utd.prog.).
Tredje året har du 3 fellesfag (norsk, historie og religion) i tillegg til at du fortsetter med aktivitetslære 3, treningslære 2, idrett og samfunn og treningsledelse 2 +3. Du har også valgfritt programfag som kan være toppidrett, breddeidrett, friluftsliv eller evt. fag fra studieforb. utd.prog).

Felles programfag

Felles programfag på idrettsfag er aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse.
Treningslære og aktivitetslære er fag du har alle tre skoleårene. Idrett og samfunn og treningsledelse er fag på VG2 og VG3.
Aktivitetslære er et fag der du får praktisere ulike idretter som f.eks ballidretter, dans, orientering og svømming. Friluftsliv er endel av dette faget. Her vil du planlegge og gjennomføre
friluftslivturer i ulike miljøer sammen med medelevene dine. Basistrening vil også være endel av dette faget.

Treningslære er i stor grad et teorifag. Her vil du lære om kroppens oppbygning og funksjon, treningsplanlegging, treningsformer, treningsmetoder, trening og helse.

Treningsledelse er et programfag i 2. og 3. klasse. Her får du undervisning og erfaring på det å være instruktør samt det å lede ulike grupper i ulike aktiviteter.
Elevene har i tillegg ansvar for ulike arrangement som f.eks Tinesstafetten

Idrett og samfunn er et muntlig fag der temaene er organisering av idretten, idretten i samfunnet og idrettens verdigrunnlag.
Dagsaktuelle saker innen idretten vil bli tatt opp som tema i undervisningen.

Valgfritt programfag

Valgfritt programfag
Er du elev på idrettsfag kan du velge mellom breddidrett og toppidrett i 1. klasse.
I 2. og 3. klasse kan du også velge friluftsliv som programfag.

Breddeidrett: her vil du få praktisere og tilegne deg kunnskap og ferdigheter i mange ulike idretter og aktiviteter. Det vil også være basistrening, leikaktiviteter og helsefremmende trening.
Programfaget gir deg et allsidig aktivitetsår.

Toppidrett: I dette faget får du spesifikk trening i spesialidretten. Det vil være treningsgrupper for fotball, håndball og ulike idretter.
I tillegg vil det være basistrening.

Friluftsliv: Planlegging, gjennomføring og evaluering av turer i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider er de mest sentrale temaene i dette faget.
Du vil også få kunnskap til kosthold, bekledning, utstyr og førstehjelp knyttet til friluftsliv.

Idrettsfag med toppidrett

Idrettsfag med toppidrett
Du deltar i treningsgruppene sammen med de som går på andre studieretninger. Her velger du å spesialisere deg på enten fotball, håndball eller andre ulike idretter. Hovedinnhold i timene vil være trening rettet mot spesialidretten din.

Nyttige linker

vilbli.no

Valgfritt programfag
Er du elev på idrettsfag kan du velge mellom breddidrett og toppidrett i 1. klasse.
I 2. og 3. klasse kan du også velge friluftsliv som programfag.

 Breddeidrett: her vil du få praktisere og tilegne deg kunnskap og ferdigheter i mange ulike idretter og aktiviteter. Det vil også være basistrening, leikaktiviteter og helsefremmende trening.
Programfaget gir deg et allsidig aktivitetsår.

Toppidrett: I dette faget får du spesifikk trening i spesialidretten. Det vil være treningsgrupper for fotball, håndball og ulike idretter.
I tillegg vil det være basistrening.

Friluftsliv: Planlegging, gjennomføring og evaluering av turer i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider er de mest sentrale temaene i dette faget.
Du vil også få kunnskap til kosthold, bekledning, utstyr og førstehjelp knyttet til friluftsliv.

Kontakt studierektor ID

Eivind Ellingsen
Telefon: 33 30 66 36         
Mobil:   943 36 222  
I permisjon                                                           

Eivind Ellingsen  

Hans Arne Tveiten
Telefon: 33 30 66 36         
Mobil: 90192188  
                                                          

Hans Arne Tveiten  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?