Miljøfyrtårn

Gå direkte til

Skolen er miljøfyrtårnbedrift

Hva vil det si å være miljøfyrtårnbedrift?


Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i Norge i 2003.
Re videregående skole ble sertifisert som miljøfyrtårnbedrift november 2013, etter en prosess der de undersøkte om vi driver skolen i tråd med kravene. Både ansatte og elever var involvert i prosessen.

Kravene til miljøfyrtårnbedrifter

Som miljøfyrtårnbedrift må vi dokumentere lovbestemte krav innen energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Det gjelder for alle å tenke miljø i hverdagen: hvordan forholder vi oss til bilkjøring, og velger vi å kjøpe inn produkter som er miljømerket, for eksempel? Sorterer vi søpla vår, slik at mest mulig av det vi kaster kan brukes igjen?

Vi skal ha systemer for helse, miljø og sikkerhet i orden på skolen, både for elever og ansatte. I løpet av skoleåret skal vi ha miljøet vårt i fokus på temadager som elevene er med på.

Hvert år leverer skolen en rapport for hva som skjedde forrige år, og vi skal helst kunne vise til forbedringer år for år. Vi lager også årlig en handlingsplan som tar utgangspunkt i behov for forbedringer.

Elevene medvirker i prosessen gjennom klassens tillitsvalgte og skolemiljøutvalget.

Vi er resertifisert!

Etter å ha vært miljøfyrtårn i tre år, har vi vært gjennom en ny prosess med tilsyn for å se om vi tilfredstiller kravene. Det er derfor gledelig at vi ble resertifisert for tre nye år fra november 2016.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?