Internasjonalisering

Gå direkte til

Re ut i verden med Erasmus+

Utdanningsprogram Helse- og oppvekst Vg1 sender hvert år en gruppe med elever til Malta, hvor de har praksis i 2 uker. Elevene bor sammen i en leilighet, men jobber på ulike steder, som f.eks. barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Utdanningsprogram Helsearbeiderfag og Barne-og ungdomsarbeiderfag Vg2, sender hvert år ut en gruppe med elever til Dublin, hvor de har praksis i 4 uker. Her bor elevene i vertsfamilier, og er utplassert i ulike bedrifter som f.eks. barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Disse utplasseringene er finansiert gjennom midler fra Erasmus +.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Blant sentrale satsingsområder er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv (Diku.no).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?