For foresatte

Informasjon for foresatte

Klikk deg inn på det punktet du ønsker informasjon om.

Diverse info:

Alt om skoleskyss finner du her
Elevskap
Gratis læremidler
Lånekasse
IKT-standard i Vestfold fylkeskommune
Opplæringspakke IKT
PC-kontrakt og regler
Klassens time
Regler og rutiner

Nyttige skjemaer

Kontaktlærere skoleåret 2019-20

 

 Fagdag

Vi har fagdager på Studiespesialisering og Idrettsfag. Da har elevene opplæring i samme fag hele dagen. Aktivitetene vil variere: prosjektarbeid, prøve, ekskursjon, foredrag og mye mer.

Fagdager for Vg1 er fra 4. til og med 8. time (toppidrettsøkta går fra 1. til og med 3. time). Fagdager for Vg2 og Vg3 er fra 1. til og med 8. time.

Fagdager høst 2019 

 Endring av kontaktinfo

Om endring

Dersom en elev skal endre sin kontaktinfo, skal dette meddeles skolens administrasjon. Endringer skal dokumenteres og være i tråd med registrerte opplysninger i folkeregisteret.
Skolen endrer adressen i sine administrative systemer. Inntakskontoret har ansvar for endring av adressen i VIGO.
OBS:
Inntil dokumentasjon foreligger sendes post til gammel adresse.

Nytt navn - endring av navn

Kopi av brevet fra folkeregisteret eller kopi av pass eller lignende leveres skolen. Skolen endrer navnet i sine administrative systemer.

Skolearena

Tilgang Skolearena

Klikk på lenkene for å finne brukerveiledningen og innloggingen til Skolearena

Foresattilgang

Brukerveiledning til SkoleArena

Her kan  du logge inn på SkoleArena

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}