Lånekassen

Gå direkte til

Når du har fått plass som elev ved en videregående skole, kan du ha rett til stipend og lån. (Du må først ha takket ja til plassen.)

Endringer i Lånekassens regler fra skoleåret 2020-2021

Ungdomsrett

Dersom du har ungdomsrett

og har søkt opptak på www.vigo.no , kan du søke om stipend og lån i Lånekassen på nettet. Når du får beskjed på Vigo om at du har fått opptak på skoleplass og takket ja til plassen, kan du gå videre inn på Lånekassens elektroniske søknad som du fyller ut på nett: www.lanekassen.no. OBS! Velg riktig skjema. Husk også å fylle ut hvilket utdanningsprogram du ønsker, om du har ungdomsrett og å svare ja på preutfylling av søknad. Dette vil gjøre at søknaden behandles raskere.

 Elever med voksenrett

Fristen for å søke

Fristen for å søke støtte er 15. november for høsten og 15. mars for våren.

I starten av hvert semester får du et gjeldsbrev/stipendmelding sendt hjem til deg. Det samme gjelder for lærlinger. Når du har skrevet under på gjeldsbrevet/stipendmeldingen (gjelder elever over 18 år) og sendt det i retur til Lånekassen, overføres pengene direkte til kontoen din den 15. i hver måned.

Foreldre må signere for stipend til elever under 18 år 

 For at foreldre skal kunne få svar på søknaden om stipend digitalt og signere avtalen raskere, bør de opprette en digital postkasse før eleven søker om stipend. 

  • De kan velge mellom Digipost eller e-Boks på norge.no. 

 Dere finner mer informasjon om stipend og lån til elever på lanekassen.no

Fravær og avbrudd

Vær oppmerksom på at stort fravær kan føre til bortfall av stipendet.

Du selv og skolen plikter å melde fra om endringer som kan ha betydning for dine rettigheter og plikter.
Fravær og avbrudd

Facebookside for elever i videregående skole

Utstyrsstipend

Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilken utdanning du tar.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener.

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 051, 2 326 eller 3 887 kroner i stipend per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar.

Beløpene under gjelder for hele skoleåret 2019–2020. Søker du støtte kun for ett semester får du halvparten av beløpet.

Søke om utstyrsstipend

Det er en felles søknad for stipend og lån, når du søker om stipend vil vi også sjekke om du har rett til grunnstipend

Her kan du se hvor mye du får i utstyrsstipend.    NB: Det er endringer for skoleåret 2020-21

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?