IKT-standard i Vestfold

Gå direkte til

Som elev i videregående skole i Vestfold skal du oppleve at IKT bidrar til at du aktivt lærer det du skal i fagene, samtidig som du utvikler den digitale kompetansen din.
Foto: VFK.no

Som elev i videregående skole i Vestfold skal du oppleve at IKT bidrar til at du aktivt lærer det du skal i fagene, samtidig som du utvikler den digitale kompetansen din. Digital kompetanse handler om både å ha kunnskap om digitale verktøy og tjenester, og å kunne bruke teknologien på en smart måte. Digital kompetanse handler i tillegg om holdninger og dømmekraft.


Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at den vil være fylt av teknologi som du må ha solid digital kompetanse for å mestre. Årene du er elev i Vestfold fylkeskommune, skal gi deg et godt grunnlag for å lykkes i et samfunn som blir stadig mer styrt av teknologi.
Denne standarden forteller deg hva du skal forvente av skolen din når du skal bruke IKT i opplæringen.

1. Du får grunnleggende opplæring i digitale verktøy og tjenester
 • Hvordan du bruker og vedlikeholder det digitale utstyret ditt
 • Tekstbehandling, presentasjonsverktøy, regneark, notatverktøy og digitale tankekart
 • Ordbøker og oversettelsestjenester
 • Hvordan du organiserer dokumenter og filer på en smart måte
 • Hvordan du søker etter og finner informasjon 
2. Du vil oppleve at planer, dokumentasjon av læringsprosesser og vurdering er tilgjengelig digitalt:
 • Årsplaner, arbeidsplaner, læreplanmål og vurderingskriterier for alle fag
 • Tilbakemeldinger fra lærerne som hjelper deg til å forstå hvordan du kan forbedre deg
 • Oversikt over karakterer, fravær og anmerkninger

3. Du vil oppleve at digitale ressurser og tjenester brukes i fagene:

 • Digitale ressurser som dekker kompetansemålene i hvert enkelt fag, og som er tilgjengelige på eksamen
 • Ressurser fra NDLA
 • Verktøy som er utviklet spesielt for enkeltfag, for eksempel matematikkverktøy, tegneprogram og simulatorer
 • Verktøy som kan brukes til å skape og til å dokumentere kunnskap og ferdigheter, for eksempel foto, film og lyd.
 • Spill og quiz-verktøy
 • Sosiale medier
4. Du får muligheten til å lære mer ved å samhandle med digitale verktøy: 
 • Verktøy som gjør det mulig å samskrive, skape og dele
 • Verktøy som gjør det mulig å samhandle uten å være fysisk til stede, for eksempel Skype

5. Du vil oppleve at digitale verktøy brukes for å tilpasse opplæringen:

 • Programvare og verktøy som hjelper deg som har lese- og skrivevansker eller spesielle behov. Dette kan være programvare med utvidet stavekontroll og talesyntese, for eksempel Textpilot

6. Du vil få utviklet den digitale dømmekraften din ved at du jobber med:

 • Personvern
  Nettvett
  Å bruke, vurdere og vise til kilder
 • Å bli bevisst på hvordan du lærer, og hvilke muligheter teknologien gir
 • Å delta i og utvikle nettverk som gjør at du lærer mer
 • Å utvikle en positiv digital profil ved å bli bevisst på hvordan du fremstår på nettet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?