Elevrådet

Elevrådet er uttrykk for elevdemokrati på skolen.

Elevrådet skal sørge for at elevdemokratiet i skolen fungerer. Ifølge Opplæringsloven skal hver skole ha et elevråd. Elevrådets fremste oppgave er å jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap og utvikle arbeids- og læringsmiljøer der elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådsstyret er representanter i skolemiljøutvalget som har møte ca 1 gang pr. måned. Dette er elevens høyeste medvirkningsorgan, og er rådgivende for rektor.

Elevrådet på Re videregående skole består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. Vi har plenumsmøter med alle de tillitsvalgte ca 1 gang pr. måned. I tillegg til det har vi et styre som har møter annenhver uke. Elevrådet har to representanter fra skolen i fylkeselevrådet.  Fylkeselevrådet er sammensatt av representanter fra alle videregående skoler i fylket. Ta kontakt på Itslearning eller via e-post.

Bildet viser elevrådet for skoleåret 2018/2019.

Foran fra venstre:

Martina H. Bettum – styremedlem
Adrian E.K. Almendingen – sekretær
Johanne Langklep – leder
Ida Katharina Harneshaug – nestleder
Malene Christiansen – økonomiansvarlig

Bak fra venstre:

Axel Mender – styremedlem
Mats Sukke Farstad – styremedlem
Herman Gilboe-Caspersen – kommunikasjonsansvarlig
F. Michael Dueland – styremedlem
Ingrid Haugland - styremedlem