Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever i videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.
De videregående skolene sørger for gjennomføring av eksamen for elever, eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister.

 Har du spørsmål, ta gjerne kontakt. 

 Hanne Hopmark 

Hanne Hopmark    Tlf: 33 30 66 50

 e-post: hanne.hopmark@vtfk.no

Du kan også kontakte Eksamenskontoret i Vestfold og Telemark: eksamenskontoret@vtfk.no

Du kan ringe eksamenskontoret mandag - fredag kl. 09.00-14.00 Telefon 35 91 70 10

Besøksadresse: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg
Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien