Helseservice

Gå direkte til

Helseservice er 2. året på veien til å velge et av tre spennende yrker: apotektekniker, tannhelsesekretær eller helsesekretær.
Foto: Kjersti Holm

Opplæringen gir deg grunnlaget for VG3 og muligheter for å prøve deg i praksis, jobbe tverrfaglig, og få en helhetlig kompetanse.

Liker du

- å jobbe med mennesker
- å arbeide selvstendig
- å ha ansvar
- jobbe med IKT

     ….da kan dette være noe for deg…

Slik jobber vi:

Opplæringen du får skal hjelpe deg til å bli selvstendig og klar for en hverdag med høyt tempo, sammensatte arbeidsoppgaver, og utfordringer i arbeidsmiljøet.

Du får god trening, slik at du blir istand til å arbeide raskt, effektivt og nøyaktig.
I tillegg vil du lære mye om viktigheten av god service og profesjonell kundebehandling,
evnen til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner og med
ulik kulturbakgrunn.

 

Veien videre:

Du kan gå videre til Apotekteknikk, Helsesekretær og Tannhelsesekretær.

Portørfaget: Om du velger helseservicefag, kan du være utplassert som portør en dag i uka, og så fullføre utdanningen som portør ved å gå to år som lærling i helseinstitusjoner som offentlige og private sykehus eller sykehjem

 

Les mer om helseservicefaget her

Blodsukkermåling