Barne- og ungdomsarbeider

Gå direkte til

Barne- og ungdomsarbeiderfag fører frem til kompetanseplattform som fagarbeider. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge fra 0-18 år.
Foto: Kjersti Holm

Barn og unges oppvekstsvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen.

Gode pedagogiske tilbud til barn og unge er en forutsetning for å lykkes med integrering og gode utviklingsmuligheter for alle i et mangfoldig samfunn.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forbyggende tiltak og i kommunale etater.

Utøvelsen av faget krever politiattest.

Slik jobber vi:

Vi på barne- og ungdomsarbeiderfag på Nøtterøy videregående skole, er opptatt av å gjøre opplæringa så praktisk som mulig.

Praksis i:

  •  barnehage,
  • skole/skolefritidsordning
  • Mulighet for internasjonal praksis i 14 dager
  • Aktiviteter med og uten barn/unge i: Friluftsliv/fysisk aktivitet hele skoleåret, forming, litteratur, musikk og dramaaktiviteter. Mat og måltider.

I løpet av vg2 er det lagt inn to fem-ukers praksisperioder, en i hvert semester.

Du må være innstilt på:

  • Å arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år
  • Ha positiv innstilling til å være ute
  • Å utfordre deg selv i nye aktiviteter
  • Å reflektere over egne opplevelser og erfaringer


    Baking av lussekatter

 

Les mer om Barne- og ungdomsarbeiderfaget her