Helse- og oppvekstfag  (studieforberedende)

Gå direkte til

I denne HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen og går ut med generell studiekompetanse.
Foto: Kjersti Holm

Hva er spesielt med HOS?

I det tradisjonelle HO-tilbudet vil et normalt skoleløp være at elevene starter i VG1, spesialiserer seg i VG2 og har en læretid på 2 år. Utdannelsen avsluttes med en fagprøve som ved bestått gir fagbrev.

I denne spesielle HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen. I modellen er det større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i første rekke fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har fått større plass.


Tilbudet har en egen søkekode på VIGO

Hvordan jobber vi?

1HOS følger fagbrevmodellen i programfagene, men har 3 økter færre i faget yrkesfaglig fordypning.


2HOS følger programfagene i klassene til Barn- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfager. Du vil være utplassert i yrkespraksis 5 uker på høsten og 5 uker på våren, og kan søke om å få 2 uker av siste praksisperiode i Krakow, Polen.


3HOS har praksis en dag pr. uke.
Du vil ha digitale ringpermer i alle fag med OneNote og digitale skriveverktøy, prosessorientert skriving og "omvendt undervisning" i norsk.

På Nøtterøy videregående skole får 3HOS velge ett programfag blant programfagene fra studiespesialiserende område.

Eksamen

Vg 1:

• Matematikk skriftlig / muntlig trekkfag (vg1 – nivå)

• Naturfag muntlig trekkfag (vg2 – nivå)
• Norsk muntlig /skriftlig trekkfag (vg2 – nivå)


Vg 2:

• Engelsk skriftlig /muntlig trekkfag
• Samfunnsfag muntlig trekkfag
• Matematikk skriftlig /muntlig trekkkfag (regnes som en av vg3 eksamenene)
• Tverrfaglig praktisk eksamen


Vg3:

• Norsk hovedmål obligatorisk og sidemål trekkfag
• En skriftlig eksamen, faget trekkes
• En muntlig eksamen, faget trekkes

 

Timefordeling i Helse- og oppvekst med studiekompetanse

Vg1:

Fag Økter á 70 min.
Helsefremmende arbeid 4 + 4 fagdager
Kommunikasjon og samhandling 2,5 + 6 fagdager
Yrkesutøvelse  2 + 11 Fagdager
Yrkesfaglig fordypning 1/2( 1 økt annen hver uke) +en uke praksis
Norsk  4
Naturfag  5
Matematikk  3
Engelsk  3
Kroppsøving  2

 Vg2:

Fag Økter á 70 min.
BUA-løpet Helsefremmende arbeid 2,5 + 4 fagdager
HFA-løpet Helsefremmende arbeid 4 + 6 fagdager
BUA + HFA  Kommunikasjon og samhandling  2,5 + 6 fagdager
BUA-løpet Yrkesutøvelse

 4 + 6 fagdager

HFA-løpet Yrkesutøvelse

2,5 +  fagdager

BUA + HFA Yrkesfaglig fordypning

1,5 + 40 dager praksis

Norsk (med sidemål)  4
Matematikk  5
Engelsk  2
Samfunnsfag  3
Kroppsøving  2

Vg3:

Fag Økter á 70 min.
Norsk (med sidemål)                       6
Historie  5
Valgt programfag ST  5
Yrkesfaglig fordypning resterende fra vg1 + 1 dags praksis pr.uke
Kroppsøving  2

 

Veien videre:

Etter endt 3-årig utdanning får elevene som består eksamen, generell studiekompetanse, slik at de kan søke seg direkte til universiteter og høyskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.