Visjoner og verdier

Utdanning for fremtiden - læring for livet.

Vestfold fylkeskommune har en felles visjon som vi som skole selvfølgelig slutter oss 100% til.

Visjonen beskrives best med fire enkle ord:

Profesjonell: Vi deler kunnskap og erfaring med hverandre

Åpen: Vi skaper kultur og rom for å gi uttrykk for ulike meninger

Modig: Vi tør, inkluderer og applauderer

Rettferdig: Å behandle rettferdig vil også si å kunne behandle forskjellig.