Reglement og avtaler

Gå direkte til

Her finner du reglement og avtaler som gjelder skolehverdagen ved NVS

Fravær

Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det  vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær).

 

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Søknad om permisjon fra opplæringen

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold

Informasjon om ny fraværsgrense 2016-17

Midlertidig unntak fra fraværsreglene

Praktisering av ny fraværsgrense NVS

 

Felles reglement og avtaler for alle videregående skoler i Vestfold

Gratis læremidler

Avtale om lån av gratis læremidler 

Leieavtaler og regler IKT

Ordensreglement for alle videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Særbestemmelser ved Nøtterøy VGS

Husregler ved NVS

Ordensregler - Læringssenteret ved NVS (kommer)

 

Klager

Klagerett lovdata

Rutine for klage på undervisning

Klage på standpunktkarakter

Skjema for klage på standpunktkarakter

 

Søknad om fritak

Du kan nå bruke en digital skjemaløsning for å søke om følgende fritak:

  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Fritak fra opplæring i kroppsøving
  • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i fremmedspråk
  • Fritak for tidligere beståtte fag

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak.
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.
Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Ta kontakt med en av skolens rådgivere hvis du trenger hjelp.
Det kan være en fordel om du fyller ut søknaden sammen med en rådgiver, spesielt med hensyn til nødvendig dokumentasjon.