Skolestart 2019

Gå direkte til

Her finner du oversikt over alt som er nyttig å vite før skolestart. Siden oppdateres fram til skolestart.

Første skoledag

Mandag 19. august er første skoledag.

Alle VG1-elever møter kl. 09:00 i skolens kantine. Kantina ligger rett innenfor hovedinngangen. Inngang D.
Alle VG2 og VG3 elever møter samme sted kl.11:00.

Finn fram

Informasjon fra kontoret

Velkomsthilsen fra rektor
              

Alle VG1-elever får to brev fra skolen med informasjon. Det ene er et velkomstbrev, og det andre gjelder valg av matematikk. Du finner begge brevene her.

Velkommen - brev til elever ved skolestart.

Informasjon om valg av matematikk VG1 ST.
OBS: Vær oppmerksom på at svarslippen nederst i dokumentet skal leveres til kontaktlærer ved skolestart

Elevskap

På kontoret vil du få tilgang til et låsbart skap som du for eksempel kan legge PC og bøker i.
Lås må du ordne selv.
Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking.
OBS: Legg aldri bøker eller verdisaker i ulåst skap

Elevkort

VG1 og nye elever i VG2 og VG3

Nytt av året er at alle VG1-elever og nye elever vil få tilgang på et digitalt elevkort gjennom appen Its Me ID.
Appen må lastes ned til telefonen din. Når PC er utlevert vil du få en Feide-bruker, og denne skal brukes når du logger deg inn på Its Me ID første gang.

Etter at fotografen har tatt bilde av deg vil det ta noen dager før det digitale kortet er klart, så vent med å logge deg inn til rett før du skal hente lærebøker.

"Kortet" kan både brukes som ID og som lånekort.

Ønsker du ikke å bruke appen som ID så ta kontakt med Læringssenteret.

Hvis du må låne bøker før appen er tilgjengelig så ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

VG2 og VG3

Dere som allerede har elevkort fra skolen, får ny gyldighetsoblat på kortet når dere kommer til Læringssenteret for å låne lærebøker. Husk å ta med lånekort og sjekk når din klasse skal komme.

 

Elevkortet som skolebevis:

Går du i vg2 eller vg3 har du et elevkort som er gyldig som skolebevis og ID så lenge du har en gyldig oblat på.
Dvs. et klistremerke med 2019-2020 på.

Elever i VG1 og nye elever vil kunne bruke appen Its Me ID som skolebevis og ID.

Hvis du ikke har en smarttelefon vil det kunne produseres et fysisk skolebevis. Ta kontakt med Læringssenteret.

Elevkortet som utskriftskort - scanne, skrive ut og kopiere.

Elevkortet ditt (vg2 og vg3) fungerer også på kopimaskinen. Hvis du har Its Me ID som elev-id, må du taste inn bruker og passord (samme som du bruker på PC-en, eller du kan kjøpe en brikke for 30,- kr på Læringssenteret.

Første gang du skal bruke kortet/brikken på maskinen legger du det på den svarte paden til venstre, og logger inn med ditt vanlige brukernavn og passord. Neste gang du kommer vil maskinen kjenne igjen kortet/brikken og logge deg rett inn.
Hvis du har glemt kortet ditt kan du logge deg inn på maskinen bare ved å bruke brukernavn og passord.

Elevkortet som lånekort

Elevkortet ditt fungerer som lånekort enten det er fysisk eller digitalt. Du kan bruke det i skranken og på låneautomaten sammen med PIN-koden som du laget i skranken da du mottok kortet.

Hvis du bruker appen Its Me ID er det strekkoden på side to du skal bruke. Du må lage deg en PIN-kode i skranken før du kan bruke låneautomaten.

Mistet eller ødelagt elevkort:

Hvis du mister eller ødelegger kortet ditt (vg2 og vg3), må du komme til skranken på Læringssenteret så får du hjelp med å bestille et nytt. Det koster kr.55,-
Når kortet er klart får du en sms fra Læringssenteret om at kortet kan hentes der.
Hvis du ønsker et digitalt kort, Its Me ID, koster det kr. 40,-

Elev-PC

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold fylkeskommune får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene.

Husk å ta med legitimasjon når du skal hente PC. Du må signere en digital PC-kontrakt innen 26. august.
Utdeling av PC vil foregå onsdag 21. august. Du vil få beskjed når din klasse skal hente PC. Følg med på skolens infoskjermer.
PC-leie må betales innen 28. september.

Her går du inn for å signere PC-kontrakt og betale leie.

 Alt du trenger å vite om PC, passord, sikkerhet, programvare osv. finner du under fanen IKT

Kom igang på PC-en din.

Lærebøker (gratis læremidler)

I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Les mer om gratis læremidler her

Før du får utlevert bøker må du levere en signert bokkontrakt. Skriv ut kontrakten, få den signert av foresatte hvis du er under 18 år, og ta den med når du sammen med klassen din kommer til Læringssenteret for å låne bøker. Det vil skje den første skoleuka.
dette gjelder kun vg1-elever og nye elever i vg2 og vg3.

Elever i vg2 og vg3 som tidligere har levert bokkontrakt trenger ikke å levere kontrakt.

Fotografering

Alle vg1-elever og nye elever fotograferes tirsdag 20.august. Dette er bare portrettbilder som skal brukes til elevkortet. Gruppebilder av hele klassen taes seinere i høst.
Sjekk på skjermene når du skal møte opp.

Lånekassen

Lånekassen gir etter bestemte regler utdanningsstøtte i form av utdanningsstipend og lån. Kontoret gir deg nærmere opplysninger om dette.
Lurer du på noe om lån og stipend?
nettsidene til Lånekassen finner du all den informasjonen du trenger
Husk å søke om utstyrsstipend

Skoleruta, ringetider, parkering, skoleskyss mm.

Du finner alt du trenger å vite på denne siden. Timeplanene vil bli tilgjengelig etterhvert.