Parkering

Det er et begrenset antall parkeringsplasser på skolen og parkeringsvakter patruljerer jevnlig så det er viktig å parkere på riktig plass og å ha parkeringstillatelse i vinduet for å unngå bot.

Elever har kun lov til å parkere på østsiden av skolen. Parkering utenfor oppmerkede plasser, eller på plassene for ansatte bøtelegges.

Det er også mulig å parkere oppe ved sentrumsbygget på Borgheim og bak ungdomsskolen.
Mopeder skal parkeres øverst på parkeringsplassen. Det er tydelig skiltet.
Sykkelstativ finner du utenfor skolens hovedinngang.

Parkeringstillatelse kan skaffes på kontoret. Det koster kr.20,-

Besøkende til skolen parkerer gratis på skolens parkeringsplass, men må hente parkeringstillatelse på skolens kontor eller på Læringssenteret (inngang nord).