Eksamen ved NVS

Gå direkte til

Eksamen 2020

Alt på ett sted: Her finner du alt du trenger å vite (info kommer)

Veiledning - Eksamensmodus og elektronisk innlevering av besvarelse

Eksamensplan

Eksamensplan-skriftlig-våren 2020

Utdanningsdirektoratet

 

Eksamenskrav

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg2

 Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. 

 Vg3

Alle elever skal opp til en obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping. Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.
I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:

  • Skriftlig eksamen i to fag.
  • En muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen
  • Dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet til antall skriftlige eksamener, erstattes skriftlig eksamen med muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Helse- og oppvekstfag

Alle elever på Vg2 og Vg3 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20% av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20% skal ses over en to-års periode.

Påbygging til generell studiekompetanse (HOS)

I tillegg til den obligatoriske eksamen i norsk hovedmål (Vg3) skal elevene trekkes ut til en skriftlig eksamen og en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet til antall skriftlige eksamener, erstattes skriftlig eksamen med muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Studiedag

Elever får én studiedag før hver eksamen. Har du tre eksamener etter hverandre kan du få tre studiedager før første eksamen. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.
Følgende fag har forberedelsesdag:
Norsk for elever i vgo. med kort botid i Norge, Engelsk (Vg1 ST og Vg2 HO), Historie og filosofi 2, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Psykologi 2, Markedsføring og ledelse 2, Sosialkunnskap, Rettslære 2, Informasjonsteknologi 2, Politikk og menneskerettigheter.
Elevene må gi beskjed til kontaktlærer når de skal ha studiedag.
Elevene i 3ST har ingen undervisning i perioden 19.05 – 29.05 (ukene 21 og 22). Da er det ikke nødvendig å gi beskjed til kontaktlærer om studiedag.

Nettbaserte hjelpemidler

Ved skriftlig eksamen er det felles nettbaserte hjelpemidler for hele landet..
I tillegg vil fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser være tilgjengelige.
For 7 fag vil det være åpent internett.

Oversikten over tilgjengelige nettressurser finnes på eksamenskontorets nettside
Det er kun disse nettressursene som vil være mulig å bruke ved eksamen, unntatt ved eksamen med åpent internett.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen blir i perioden onsdag 10. juni til onsdag 17. juni 2020
Det legges ut kunngjøring når de endelige datoene for muntlig eksamen er klare.

Privatist

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget. Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Eventuelle tidligere standpunkt- og eksamenskarakter i faget faller bort når privatister får eksamenskarakteren ført på vitnemålet.

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev erstatte et fag med et annet fag.

I språkfag må privatister ta eksamen både i muntlig og i skriftlig. Dette gjelder i språkfag der elever får en standpunktkarakter. I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, en for skriftlig og en for muntlig, kan privatisten velge å gå opp i en av delene.

Privatister må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i Biologi 2, Fysikk 2, Geofag 2, Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2 og Teknologi og forskningslære 2.

Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen. Eksamensavgiften for privatisteksamen vil dessverre ikke bli refundert.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via internett på adressen:

htpps://www.privatistweb.no

Oppmeldingsperioder:

15. januar til og med 1. februar for våren

25. august til og med 16. september for høsten

Det er ikke mulig å melde seg til eksamen etter fristen!

 

Eksamensavgiften er kr 1.150,- per eksamen i nye fag og fag som ikke er bestått og kr 2.302,- per eksamen dersom du har karakteren 2 eller bedre i faget fra før.

Mer informasjon om privatisteksamen finner du på eksamenskontorets hjemmeside

Du kan lese mer om privatisteksamen her