Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever på videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå og fag- og svenneprøver.
Eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister og praksiskandidater.
De videregående skolene sørger for gjennomføringen av eksamen for elever.
Eksamenskontoret har ansvar for gjennomføring av fag- og svenneprøver.