Agronomutdanning (nettbasert for voksne)

Gå direkte til

Melsom videregående skole tilbyr, i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn i Vestfold, nettbasert agronomutdanning for voksne. Har du overtatt, eller skal du overta gård/landbrukseiendom? Arbeider du i landbruksnæringa eller har interesse for fagfelt innen landbruk? Da kan voksenagronomutdanning være noe for deg.
Foto: Christer Ness

Studiemodell

Læreplanen er tilpasset voksne i arbeid. Utdanningen skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Vestfold fylkeskommune har hatt tilbud om denne populære utdanningen i flere år allerede.

To år på deltid

Agronomutdanninga går over to år på deltid, med oppstart i september 2019. Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom. Oppstart for neste kull her på Melsom er september 2021.

Sju samlinger per skoleår

Det er sju obligatoriske samlinger per skoleår, i tillegg til teoriforelesninger på nett og veiledning. Samlingene foregår primært på Melsom videregående skole. Det må påregnes mye egenarbeid og selvstudier. 

Moduler

Studiet er delt opp i moduler som alle avsluttes med en modulprøve. Eksamen gjennomføres i mai 2020.

Planter (september - november 2019, avsluttes med modulprøve i desember)

Grunnlaget for plantevekst, generell plantelære, stell av planter, forvekster, matvekster, dyrking og konservering av planter, næringsstoff og gjødsling, gjødselplanlegging og plantevern.

Husdyr (desember 2019 - februar 2020, avsluttes med modulprøve i mars)

Fôrmiddel og fôrrasjoner, fôringslære generell del, anatomi og fysiologi, foring og stell av husdyr, avlslære, brunst og brunstkontroll, lover og forskrifter i husdyrholdet og sykdomslære.

Bygning, teknikk, klima og energi (mars - april 2020, avsluttes med modulprøve i mai)

Service og vedlikehold av traktor, mekaniseringslinjer til ulike produksjoner, verkstedarbeid, bioenergi i landbruket, bygninger i landbruket og sikkerhet.

Skog og utmark (september - oktober 2020, avsluttes med modulprøve i november)

Skogbruksplan, skogsdrift, tiltak i ulike hogstklasser, utmark og kulturlandskap, økonomi, aktuelle lover, forskrifter, næringsorganisasjoner, stell og bruk av motorsag og levende skog.

Gårdsdrift og økonomistyring (november 2020 - februar 2021, avsluttes med modulprøve i februar)

Innføring i økonomi, driftsplan, regnskapsanalyse, investering og finansiering, driftsledelse, aktuelle lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte og gårdsdrift.

Næringsutvikling (mars - april 2021, avsluttes med modulprøve i april)

Forretningside, forretningsplan, offentlige virkemidler for næringsutvikling.

Søking

  • Det blir tatt inn inntil 32 deltakere per kull.
  • Det kreves formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Kostnader

  • For søkere med rett til videregående opplæring (over 25 år, uten fullført videregående opplæring tidligere), er opplæring og materiell gratis.
  • Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte.
  • Du vil i tillegg få tilbud om enkelte autorisasjonskurs, som ikke inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Kostnader til dette må betales av den enkelte.
  • Bøker kan kjøpes eller lånes fra Melsom vgs.

Kontakt

Ta kontakt med Melsom vgs for mer informasjon om utdanningstilbudet.

Send e-post

Linda Isolde Hiis

Studierektor Naturbruk og Arbeidslivstrening

e-post: 
linda.hiis(a)vtfk.no

Telefon: 926 09 265

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?