Skolestart

Gå direkte til

Her finner du nyttig informasjon og dokumenter knyttet til skolestart.
I løpet av skoleåret arrangerer elevene HEI-dager med mange morsomme aktiviteter. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med både de andre elevene og skolen. Foto: Sissel Flo Nilsen

Læremidler

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Alle nødvendige læremidler skal være gratis.

Informasjon om gratis læremidler

Ordningen er todelt
Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

Hvem er omfattet av ordningen?
Elever med rett til videregående opplæring
Voksne elever med rett til videregående opplæring
Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
Lærlinger får gratis læremidler etter behov

Administrasjon av ordningen
I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Timeplaner

Skjemaer som skal signeres og leveres ved skolestart

Første skoledag deler kontaktlærer ut skjemaer som skal fylles ut og signeres. 

Gratis utlån av læremidler. Fylles ut og signeres av elev og foresatt.
Leveres når du skal hente ut skolebøker.

PC-leieavtale. Et eksemplar fylles ut og signeres av elev og foresatt.
Leveres når du skal hente PC.

Svarskjema. Begge sider fylles ut og signeres av elev.
Leveres på kontoret.

Helseskjema. Fylles ut og signeres av elev.
Leveres på kontoret.

Elever har gjort seg kjent med reglement. Når eleven har gjort seg kjent med alle skolens reglementer, skal elev og foresatt signere.
Leveres på kontoret.

Hvis du mangler skjema, kan dette hentes på kontoret. 

Bokskap

Skal du leie bokskap må du fylle ut skjemaet (skriv ut selv eller gå til kontoret). Det er gratis å leie bokskap. Lenke til skjemaet.

Startsamtale

Ganske raskt etter skolestart, får alle elever en samtale med kontaktlæreren sin. Dette er for at dere skal bli litt kjent med hverandre. Til hjelp i startsamtalen bruker læreren et skjema med noen spørsmål du har svart på i forkant.

Lenke til startsamtale for Vg1-elever

Lenke til startsamtale for Vg2 og Vg3-elever

Skolerute

Lenke til skolerute


Skolejakker

Skolen tilbyr at du kan kjøpe skolejakke.

Her finner du mer informasjon og bestillingsskjema.

Posthylle

Post til elevene som blir sendt til skolens adresse, blir lagt i posthyller fordelt på klasser. 

Hyllene er plassert i resepsjonen i læringssenteret. Elevene må selv sørge for å hente post. 

Parkering

Vi har stor parkeringsplass med gratis parkering for besøkende, elever og ansatte. Det er mulighet for lading av el-biler ved ridehallen.

Skolebevis\Fotografering

Ved skolestart skal alle vg1-elever ta portretter til skolebeviset. Leveringstid er ca 2 uker etter fotografering. Vg2 og vg3-elever henvender seg til kontoret for nytt klistremerke for skoleåret.

Nye elever i vg2 og  vg3 henvender seg til kontoret for bestilling av skolebevis.    

Det tas også klassebilder av alle klassene.
Årets fotografering skjer 22. og 23. august.

Kantina

Skolen har egen kantine med et sunt og næringsrikt tilbud. Åpningstiden sammenfaller med skoletiden.
Her inntar også elevene som bor i studentboligen sine fellesmåltider.
Elever som bor hjemme, har også anledning til å kjøpe disse måltidene.

Frokost fra 0630 til 0800
Middag fra 1430 til 1530
Kveldsmat fra 1900 til1930

Gratis frokost

Vi serverer gratis havregrøt til alle elever i læringssentret fra 0750 til 0815. (Gjelder fra uke 35.)

Kaffekort

Hvis du kjøper kaffe i kantina, får du den 10. koppen gratis.

Meny (kommer)

Vi selger baguetter, meieriprodukter, kaker, is og kioskvarer.
Vi har også følgende ekstrameny de enkelte dagene: (Gjelder fra uke 36.)

Mandag: 
Tirsdag : 
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag :

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?