Elevtjenester

Gå direkte til

Hos Elevtjenesten kan du få råd og veiledning. Vi har et team av skolerådgivere, PP-rådgiver og helsesøster. Hvis du ikke treffer oss, når du oppsøker kontoret, er det bare å ta kontakt via telefon (ringe/sms) eller e-post. Vi svarer deg så kjapt vi kan!

Hanne og Birgitte er tilgjengelig selv om skolen er stengt

Ta kontakt med Hanne på hanne.merkesvik(a)vtfk.no tlf. 975 13 352

og Birgitte på birgitte.hammersboen(a)vtfk.no tlf. 994 39 670

Sosialpedagogisk rådgivning

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen.

Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å:

 • Klarlegge problemene og omfanget av dem.
 • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser.
 • Finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene.


Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Karriereveiledning

Rådgiveren kan hjelpe deg med:

 • Individuell veiledning om yrker og utdanning
 • Orientering om høyskoler og universiteter i Norge og utlandet
 • Informasjon om søknadsfrister, opptakskrav og finansieringsordninger
 • Å lære deg å søke relevant informasjon 
 • Opplæring i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
 • Å lære deg å bruke tilgjengelig veiledningsverktøy

Rådgiveren skal hjelpe deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelser om valg av utdanning og yrke uten hensyn til kjønnsroller. Rådgiveren skal også hjelpe deg med å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, blant annet for å forebygge feilvalg. I arbeidet med karriereveiledning skal rådgiveren samarbeide med andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet. 

Her finner du informasjon om søkeprosedyrer til høyskoler og universitet.

Lenker til Yrkes- og Studieveiledning

vilbli.no  Gir informasjon om videregående opplæring

samordnaopptak.no   Gir informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler.

norge.no  Gir informasjon om utdanningsinstitusjoner i Norge.

utdanning.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.

lanekassen.no Gir informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.

nokut.no  Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.

aetat.no  Gir informasjon om jobbmuligheter + inneholder interesse- og yrkesvalgtester.

folkehogskole.no  Gir informasjon om alle folkehøgskolene i Norge.

mil.no  Gir informasjon om utdanningsmuligheter i forsvaret.

studievalg.no Gir informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.

bjorknes.no Privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.

you-portalen.no  Digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning.

siu.no  Senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet.

fivai.no  Informasjonsside om videreg. skoler i Frankrike + United World Colleges.

Lenker til videreutdanning

Medier og kommunikasjon

Visuell kommunikasjon - Høgskolen i Sørøstnorge

Film, TV og spill

Medieteknologi og journalistikk - Nord Universitet

Mediefag - Høgskolen i Volda

Bachelor i digital medieprod. (HiØf)

HiOA - Journalistikk, kommunikasjon og mediefag

Design - Kunsthøgskolen i Oslo

Westerdals.no

Høyskolen Kristiania

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ravensbourne College of Design and Communication

The Glasgow School of Art

Falmouth University

 

Naturbruk og Studiespesialisering med toppidrett hest

 Natur og Landbruk - Nord Universitet

Høgskolen i Innlandet - Økologi og Landbruk

Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet - Ås (NMBU)

Landbruksutdanning.no

Hartpury College

Lenker til høgskoler og universiteter i Norge

Statlige høgskoler og universiteter:

Det teologiske menighetsfakultet (MF)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Østfold

Nord Universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet - NTNU

OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Politihøgskolen

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst Norge

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

 

Vitenskaplige høyskoler:

aho.no (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)

nhh.no (Norges handelshøgskole i Bergen)

nih.no (Norges idrettshøgskole i Oslo)

nmh.no (Norges musikkhøgskole i Oslo)

veths.no (Norges veterinærhøgskole i Oslo)

khib.no (Kunsthøgskolen i Bergen)

khio.no (Kunsthøgskolen i Oslo)

 

Private høgskoler og utdanningsinstitusjoner:

Dnbh    (Den norske balletthøyskolen)

BI   (Handelshøgskolen BI)

Idefagskolen    (Utdanninger innen film, lyd, TV, design)

It-akademiet.no    (Utdanninger innen it, web-design …)

Høyskolen Kristiania.no   (Administrative og markedsrettede utdanninger)

Nla    (Studier i journalistikk og kommunikasjon)

Na    (Næringsakademiet – it,økonomi, regnskap, markedsføring ..)

Niss    (Norsk institutt for scene og studio)

Nki    (Administrative og yrkesrettede utdanninger)

Noroff   (Kreative studier innen film, Tv, design, IT)

Treider    (Administrative og yrkesrettede utdanninger)

Westerdals    (Utdanninger innen reklame, markedføring)

Studier i utlandet

Nyttige nettsteder

Lånekassen

ANSA

Sjekkliste (ANSA) hvis du bruker agenter

Søknadsfrister (ANSA) studier i utlandet

Studier i Storbritannia - Across the Pond

SONOR - Study outside Norway

Kulturakademiet

ploteus.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Europa)

eurodesk.no   (gir informasjon om utveksling og arbeidspraksis i utlandet

kaleidoskopet.com  (gir informasjon og reportasjer om ulike utdanningssteder rundt i verden)

bjorknes.no   (agentbyrå for utdanning i utlandet)

britishcouncil.no   (gir informasjon om utdanningsmuligheter i Storbritannia)

gatewaycollege.no   (administrerer ulike studier i utlandet bl.a. exphil på Bali, Mexico, Brasil, Cuba m.m)

Gostudy.no   (agentbyrå for studier i utlandet)

out.no   (agentbyrå for enkelte universiteter i utlandet)

interstudies.no   (agentbyrå for enkelte universiteter i Europa)

kilroyeducation.no   (agentbyrå for internasjonal utdanning)

ef.com   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)

afs.no   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)

aspecthighschool.com   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)

sts-education.no   (privat byrå for språkreiser og utveksling til utlandet)

yfu.no   (privat byrå for ungdomsutveksling)

gospeak.no  (privat byrå for utveksling til USA) 

sprakreisebyraet.no   (privat byrå for språkreiser rundt i Verden

designstudier.no/ Design­studier er laget av Uniabroad 

Karriereveiledning for ungdomsskolen

Synes du det er vanskelig å velge utdanning?

Karriereveiledning handler om å få hjelp til de vanskelige valgene, og det handler om at du må stille deg noen viktige spørsmål:

 • Hva har jeg lyst til å utdanne meg til?
 • Hva er målene mine?
 • Hvordan kan jeg komme dit?
 • Hva kreves det av meg for at jeg skal lykkes?
 • Hvem kan hjelpe meg på veien?

I ungdomsskolen har du jobbet med noe av dette i faget Utdanningsvalg. Du har også laget din egen karriereplan. I videregående skole vil vi fortsette denne prosessen gjennom elevsamtaler og faglig oppfølging. Det er viktig for oss at du lykkes i å nå målene dine, og det er viktig for oss at du gjør din del av jobben for å nå målene dine. I skolen er kontaktlærer og rådgiver viktige samtalepartnerer for deg. Ta kontakt og still spørsmål når du lurer på noe!

Hvilke rettigheter har jeg - og hvordan søker jeg?

Opplæringsloven gir alle elever som har fullført grunnskolen rett til 3 års opplæring i videregående skole. Dette kalles ungdomsrett. Retten til videregående opplæring må tas ut innen 5 år etter at opplæringen er påbegynt - og innen 6 år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift. Elever som har et omvalg får et ekstra år med rett til videregående opplæring. Les mer om Ungdomsrett.

All søkning til videregående opplæring vil foregå på internett www.vigo.no. Les mer om dette på vfk.no/

Søknadsfristen er 1.mars hvis du er ordinær søker eller lærling. Søknad til særskilt inntak er 1. februar. Vær oppmerksom på at databasen vigo.no stenges etterat søknadsfristene er utløpt. Du får svar på søknaden din på vigo.no, på epost eller på sms hvis du har oppgitt mobilnummeret ditt. Det er ditt ansvar å undersøke hvilket tilbud du har fått. Informasjon om dette som alltid er oppdatert finner du på vilbli.no.

Du må bekrefte om du tar i mot plassen innen fristen du får oppgitt når du får svar. Hvis ikke du gjør det, mister du plassen. Du kan gi et forhåndssvar på om at du tar i mot skoleplassen du eventuelt får tilbud om.

Hvilke utdanningsmuligheter finnes i vgs?

Når du søker videregående skole har du i utgangspunktet 12 valgmuligheter fordelt på 3 studieforberedene program og 9 yrkesfaglige program. Du finner en fin oversikt de ulike programmene her: vilbli.no

Her er en annen nyttig side å søke på:

Jobbkompasset - http://utdanning.no/jobbkompasset/

Rådgiver

Rådgiver Hanne Rying Merkesvik

Hun har kontor i elevtjenestebygget og kan nås på


hanne.merkesvik(a)vtfk.no tlf. 975 13 352

 

Miljøterapeut 

Miljøterapeut Birgitte Hammersbøen

Hun har kontor i elevtjenestebygget og kan nås på

birgitte.hammersboen(a)vtfk.no tlf. 994 39 670

Du treffer henne også på Snapchat: miljosistah

Helsesykepleier

Det skal være enkelt, ufarlig og uforpliktende å ta kontakt med helsesykepleier på skolen. Du kan snakke med helsesykepleier om alt. Døren er åpen og terskelen lav; helsesykepleier er tilgjengelig for alle.

Elever som kommer fra ungdomsskolen vil nok registrere at det er forskjell i skolehelsetjenesten (SHT) når de kommer inn i videregående skole. Her er det f.eks. ingen vaksiner (uten at det kanskje føles som noe stort savn!), men vi vil komme med tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse eller annet man evt mangler fra barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også litt annerledes fordi elevene i vgs. er “myndige” når det gjelder egen helse. Det fører med seg at kontakten med foresatte blir (noe) mindre.

Skolehelsetjenesten arbeider med å fremme helse og forebygge skader. Det gjelder så vel psykisk som fysisk helse og sosiale forhold. SHT er lovpålagt i alle grunnskoler og i videregående skoler som omfattes av opplæringsloven, samt godkjente privatskoler. Den omtales gjerne som barn og unges “bedriftshelsetjeneste”.

Gratis tilbud

Helsetjenesten har et "friskfokus" og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er, som et lett tilgjengelig "drop-in"-tilbud på skolen samt timeavtaler.  

Les mer


Tjenesten skal:

 • Ha et helhetlig blikk og kompetanse på helse, oppvekst og livskvalitet
 • Bidra til økt trivsel og mestring for barn og unge og legge til rette for et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen
 • Være en støtte for barn og unge i en sårbar fase
 • Bidra til å forhindre frafall i videregående skole

Dette forutsetter samarbeid med elever, hjem og skole. (jfr. Helsedirektoratet)


I vgs. arbeider vi på individ- og gruppenivå. Det vil si at det tilbys enkeltsamtaler eller samtaler i grupper, og det kan være snakk om undervisning.  Gjennom samtaler kartlegger vi situasjoner og henviser til andre dersom nødvendig. Samtalene kan være i forhold til helse, seksualitet og familesituasjonen.

Det er Sandefjord kommune som har ansvaret for skolehelsetjenesten ved Melsom vgs. 
Vi kan følge opp enkeltelever over tid med støttesamtaler og mestringstrening. 
I tillegg til skolehelsetjenesten har elevene egen helsestasjon for ungdom (i Sandefjord). Det er gratis å oppsøke den, og der treffer du helsesykepleier og lege. (Helsestasjon for ungdom finnes også i Tønsberg og Færder, for elever som bor der.)  

Helsesykepleier Anita Ore

Hver torsdag: 08:15 - 15:00 

Annenhver fredag: 08:15 - 15:00 i oddetallsuker.

Avtal en time, eller dropp innom kontoret hennes.
Hun holder til i elevtjenestebygget.
anita.ore@sandefjord.kommune.no tlf. 469 35 240

Info om hjernehinnebetennelse

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Her finner du informasjon om smittsom hjernehinnebestennelse. Ungdom er utsatt, og det kan være greit å vite hva en kan gjøre for å beskytte seg og hvilke kroppslige signaler man skal ta på alvor.

PPT

Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere – kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener.

Ta kontakt med skolens rådgivere for videre henvisning.

Du kan også ta direkte kontakt på egen hånd.

Catharina Eriksen:  catharina.eriksen@vtfk.no  tlf. 924 93 399

Tonje Solberg Nilssen (AHT): tonje.nilssen@vtfk.no tlf. 930 97 449

Elisabeth Steiro (AHT):  elisabeth.steiro@vtfk.no  tlf. 409 04 312

 

De holder til i elevtjenestebygget.

Her finner du mer informasjon om pedaogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Skolefysioterapeut

Svein Strøm Pedersen

Kun timeavtaler. Du kan kontakte ham på epost eller sms.

svein.strom.pedersen@sandefjord.kommune.no tlf. 913 25 063

Oppfølgingstjenesten (OT)

Her finner du informasjon om Oppfølgingstjenesten (OT)

Elev- og lærlingombud

Hva kan Elev- og lærlingombud gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Ta kontakt med Geir Eidsvåg,
Tlf: 481 79 742
E-post: geirei@vfk.no

Mer informasjon på nettsiden Elev- og lærlingombud

Ungdomsutvalget i Sandefjord

Hva gjør ungdomsutvalget? Hvem sitter i ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Melsom videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten (OT)

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid.

Utvalget har møter hver 2. uke.

For at vi skal kunne ta opp din sak, må du ha gitt ditt samtykke. Du fyller ut skjemaet Informert samtykke som du leverer  til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Du kan snakke direkte med en av oss eller la din saksbehandler gjøre det for deg.

Hvem sitter i ungdomsutvalget?

For Sandefjord videregående skole:

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester og tilrettelagt opplæring. Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 913 39 431 E-post: signye(at)vfk.no

Stine Konglevoll, miljøarbeider. Telefon: 33 48 86 60 E-post: stinef(at)vfk.no

For Melsom videregående skole:

Informasjon kommer.

Sandefjord kommune

Tjenestekontoret

Marianne Maaren. Telefon 33 41 61 94 eller 478 92 408 E-post:  marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Bente W. Sandvold. Telefon 920 19 439 E-post: bente.wahl.sandvold(at)sandefjord.kommune.no

Vibeke Johansen. Telefon 408 04 319 E-post: vibeke.johansen(at)sandefjord.kommune.no 

Enhet ungdom

Kristin Kjelland Olsen. E-post: kristin.kjelland.olsen(at)sandefjord.kommune.no 

Helsesøster

Veronica Trøim. Telefon 415 60 134 E-post: veronica.troim(at)sandefjord.kommune.no

NAV

Synnøve Colling Vinje. Telefon : 55 55 33 331 E-post: synnove.c.vinje(at)nav.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Tone Rogne. Telefon: 412 32 875 E-post: toner(at)vfk.no 

Vi samarbeider også med andre etater i kommunen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?