Før eksamen

Gå direkte til

Tilrettelegging

Hvem kan søke?

Behovet for tilrettelegging skal dokumenteres fra sakkyndig instans. Det kan være PPT, fastlege, BUPA, spesialpedagog etc. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med uttalelse fra lærer.

Elev/foresatte som mener eleven har behov for tilrettelegging må ta dette opp med faglærer og kontaktlærer ved skolestart for å prøve ut/vurdere tilretteleggingstiltak før søknadsfristen.

Det finnes to skjemaer, et som kun gjelder for pollenallergikere og et som gjelder andre. Begge skjemaene ligger på skolens hjemmeside og på It’s learning. Rådgiver har også skjemaene. Rådgiver kan også gi råd om tilretteleggingstiltak.

Elever som trenger ekstra tid grunnet pollenallergi, skal ha legeattest der det beskrives hvilken årstid eleven er mest plaget og hvilken effekt evt. medisiner har for elevens yteevne på skolen.

Det er elevens ansvar å skaffe riktig dokumentasjon og å søke. Dokumentasjonen skal være av nyere dato. Søknaden skal sendes i samråd med faglærer i faget og kontaktlærer. Kontaktlærer skal anbefale søknaden og foreslå tilrettelegging. De elever som har hatt tilrettelegging tidligere skoleår, må allikevel søke igjen innen fristen. Les mer her.

Søknaden sendes rådgiver ved elevtjenesten innen fristen 1. november. Søknader etter dette blir behandlet dersom ny informasjon har framkommet om elevens behov.

Rektor avgjør om søknadene skal innvilges.


Retten til særskilt tilrettelegging ved eksamen er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven, kap. 3, § 3-32.
For mer informasjon, se Rundskriv SUE/Vg-96-008. 

Søknad om tilrettelegging ved eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

Søknad om studiedag før eksamen

Elever får én studiedag før hver eksamen. Dette gjelder også ved ny, utsatt og særskilt eksamen. Studiedagen kan organiseres som lesedag eller en kombinasjon av fagtorg og lesedag. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Når elever tar fag som privatist, gis det én studiedag for hver eksamensperiode for eksamen uten forberedelsesdag. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg. Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til rektor. 

Innvilget studiedag skal ikke fremkomme som fravær på kompetansebevis/vitnemål.

 • Ny eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk til våreksamen)
 • Utsatt eksamen (eksamen påfølgende høst ved dokumentert sykefravær til våreksamen)
 • Særskilt eksamen (eksamen påfølgende høst på grunn av stryk i standpunktkarakter) 
 • Privatist eksamen (eksamen i nye fag eller fag uten vurderingsgrunnlag/IV)

Du kan ikke søke om studiedag for eksamen med obligatorisk forberedelsesdag.
Studiedag kan ikke tas i forbindelse med ferie, fridager og offentlige høytidsdager som er fastsatt i årsplanen.

Søknadsskjema

Se Lokal forskrift om ordensreglement for fylkeskommunale videregående skoler i Vestfold, § 5 Fravær.

Eksamensform i fag - oversikt

Studiespesialiserende toppidrett hest

Vg1

 • Engelsk (ENG1002) (skriftlig)
 • Engelsk (ENG1102) (muntlig)
 • Geografi (GEO1001) (muntlig)
 • Matematikk 1P (MAT1011) (skriftlig)
 • Matematikk 1P (MAT1012) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1002) (muntlig)
 • Samfunnsfag (SAF1001) (muntlig)
 • Toppidrett 1 (IDR3001) (muntlig-praktisk)

Vg2

 • Matematikk 2P (MAT1015) eller Matematikk S1(REA3026) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5119) eller Tysk II (FSP5122) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5120) eller Tysk II (FSP5126) (muntlig)
 • Toppidrett 2 (IDR3002) (muntlig-praktisk)
 • Psykologi I (SAM3037) (muntlig)
 • Matematikk 2P (MAT1016) eller Matematikk S1(REA3027) (muntlig)
 • Kjemi I (REA3011) (muntlig-praktisk)
 • Medie- og informasjonskunnskap I (SAM3008) (muntlig)

Vg3

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (SAM3029) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1212) (skriftlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1211) (skriftlig)
 • Tysk I+II (FSP5125) (skriftlig)
 • Markedsføring og ledelse 2 (SAM3006) (skriftlig)
 • Tysk II (FSP5126) (muntlig)
 • Religion og etikk (REL1001) (muntlig)
 • Historie (HIS1002) (muntlig)
 • Toppidrett III (IDR3003) (muntlig-praktisk)
 • Norsk (NOR1213) (muntlig)
 • Markedsføring og ledelse 2 (SAM3007) (muntlig)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (SAM3030) (muntlig-praktisk)
 • Matematikk S2 (REA3029) (muntlig)
 • Biologi 1 (REA3001) (muntlig-praktisk)

Studieforberedende Medier og kommunikasjon

Vg1

 • Engelsk (ENG1002) (skriftlig)
 • Matematikk 1P (MAT1011) (skriftlig)
 • Matematikk 1P (MAT1012) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1002) (muntlig-praktisk)
 • Engelsk (ENG1102) (muntlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2001) (praktisk)
 • Medieuttrykk (MOK2005) (praktisk)

Vg2

 • Matematikk 2P (MAT1015) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5119) eller Tysk II (FSP5122) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5120) eller Tysk II (FSP5126) (muntlig)
 • Matematikk 2P (MAT1016) (muntlig)
 • Geografi (GEO1001) (muntlig)
 • Samfunnsfag (SAF1001) (muntlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2002) (praktisk)
 • Medieuttrykk (MOK2006) (praktisk)
 • Valgfrie programfag (muntlig-praktisk)

Vg3

 • Historie (HIS1002) (muntlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1211) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1212) (skriftlig)
 • Norsk muntlig (NOR1213) (muntlig)
 • Religion og etikk (REL1001) (muntlig)
 • Tysk I+II (FSP5125) (skriftlig)
 • Tysk I+II (FSP5126) (muntlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2003) (skriftlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2004) (praktisk)
 • Medieuttrykk (MOK2007) (praktisk)
 • Valgfrie programfag (muntlig-praktisk)

Yrkesfag Naturbruk

Vg1

 • Matematikk 1P-Y (MAT1001) (skriftlig)
 • Matematikk 1P-Y (MAT1101) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1001) (muntlig-praktisk)

Vg2

 • Engelsk (ENG1003) (skriftlig)
 • Engelsk (ENG1103) (muntlig)
 • Norsk (NOR1206) (skriftlig)
 • Samfunnsfag (SAF1001) (muntlig)
 • Programfag (tverrfaglig eksamen)

Vg3

 • Matematikk 2P-Y (MAT1005) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1232) (skriftlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1231) (skriftlig)
 • Historie (HIS1003) (muntlig)
 • Matematikk 2P-Y (MAT1005) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1003) (muntlig-praktisk)
 • Norsk muntlig (NOR1233) (muntlig)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling I (SAM3028) (muntlig-praktisk)
 • Biologi 1 (REA3001) (muntlig-praktisk)
 • Naturforvaltning (NAB3001) (praktisk)

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?