Eksamen og vurdering

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever i videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.

De videregående skolene sørger for gjennomføring av eksamen for elever. Eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister. Dette kan du lese mer om på Udir og Privatistweb.

Det viktigste du trenger å vite om eksamen


Har du spørsmål om eksamen, kan du ta kontakt med skolens eksamensansvarlige:
Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen:   hanst(a)vfk.no   
Telefon: 33363900

Les mer om eksamen på   fylkeskommunens nettsider. 

Foto: Johan Riksfjord