Utviklingssamtaler

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til utviklingssamtaler med faglærerne, mandag 10. februar i tidsrommet 14.00 - 17.00.

Samtalene skal fokusere på hva som er status for faget pr. dato, samt å gi en fremovermelding som kan bidra til økt læring og bedre resultater. Kontaktlærerne er også tilstede denne dagen, men ønsker du samtaler om annet enn fag, ber vi deg ta direkte kontakt med kontaktlæreren for å avtale et annet tidspunkt for samtale. Denne dagen har vi satt av til utviklingssamtaler for fag.

Lærerne blir plassert i egne rom der elever og foresatte kan oppsøke dem. Det blir ingen forhåndsbooking. Følgende regler gjelder for dagen: Er døren åpen, er læreren ledig. Er døren lukket, må man vente på tur. Utviklingssamtalen kan vare inntil 15 minutter per lærer. Kommer du til en lukket dør, kan du skrive din interesse for samtale på ei liste som henger på døra. Faglæreren vil følge opp ønsket om samtale.

Foresatte til elever under 18 år, kan møte sammen med eller uten eleven. Elever over 18 år, kan selv velge å møte til samtaler med eller uten foresatte

Det serveres suppe med brød, kaffe og te i læringssenteret til alle deltakere fra kl. 14.00-16.30.