Siste oppdatering angående Coronaviruset

Gå direkte til

Vi oppdaterer denne artikkelen etterhvert som vi mottar ny informasjon beregnet på de videregående skolene i fylket.

8/4 2020: Delvis åpning av videregående skoler

Fylkesrådmannen v/beredskapsledelsen i VTFK har etter regjeringens kunngjøring i går, besluttet at det blir en delvis åpning av de videregående skolene i vår region fra mandag 27. april. Det er innhentet tilbakemeldinger fra berørte sektorer og har følgende å meddele om tiltak, rutiner og organisering ved delvis åpning.

Samlet vurdering:

Situasjonen for de videregående skolene i Vestfold og Telemark vurderes å være slik at VTFK kan iverksette undervisning for elever og lærlinger som det nå åpnes opp for i tråd med nasjonale retningslinjer og råd. VTFK vil forberede ansatte best mulig i arbeidsuka etter påske, 14.-17. april, og skape gode forutsetninger for at rutiner og organisering skjer under tilfredsstillende forhold og godt i samsvar med gjeldende smittevernregler. Gode forberedelser – med god involvering fra bl. a. tillitsvalgte og verneombud – vil gi et godt grunnlag for å trygge ansatte og elever når vi er i gang igjen.

VTFK vil:

  • la elever på vg3 som følger yrkesfaglige løp og yrkesfagelever på vg2 møte fram på skolen for opplæring 27. april
  • fortsette å praktisere digital undervisning for elever på yrkesfag vg1 og studieforberedende Vg1, Vg2 og Vg3

Situasjonsbeskrivelse og vurderinger som ligger til grunn:

Situasjonen for skolene i Vestfold og Telemark vurderes å være slik at VTFK kan være klare for å la elever på vg3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på vg2 møte fram til undervisning 27. april. Fylkeskommunen har fra før besluttet å gjennomføre fagprøver i skolenes verksteder etter påske. Dette skal koordineres med verkstedopplæringen for yrkesfagelevene.

Skyss:

VTFK har vært i dialog med drosjenæringen og busselskapene og de fleste er positive til å starte opp på relativt kort varsel. Kunngjøringen fra regjeringen gir oss forsvarlig tid til å planlegge skoleskyss for våre elever. Det vil gjøre at vi på best mulig måte ivaretar nødvendig smittevern, og samtidig løser transportbehovet på en så effektiv måte som mulig i den  gitte situasjonen.

Renhold:

Et godt renhold vil være et viktig smitteforebyggende tiltak. Vi vil benytte tiden frem til gjenåpning av skolen for de nevnte elevgruppene til å planlegge et forsterket renhold i tråd med de retningslinjer nasjonale myndigheter utarbeider.

Trygghet for elever og ansatte:

Dette vurderes å være det mest kritiske punktet, og det vil legges opp til forberedelser og planlegging for å sikre tilstrekkelig smittevernfaglig trygghet for å redusere smittefaren for elever og ansatte. I videre forberedelser og planlegging vil fylkeskommunen ta utgangspunkt i de til enhver tid smittevernfaglige råd og regler som nasjonale myndigheter utarbeider for hver enkelt sektor.

Melsom vgs. ønsker hver og en av dere en riktig god påske; ta vare på hverandre

Rektor

25/3 2020: Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Kunnskapsdepartementet ser også på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Begge deler vil bli besluttet etter påske. Det er tidligere besluttet at alle eksamener for elever på IB (International Baccalaureat) er avlyst.

Om standpunktkarakter:

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler utdanningsdirektoratet at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Det vil gjøres en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

24/3 2020: Skolen stengt til og med 13. april

Les informasjonen fra regjeringen her

Her kan du se statsministerens pressekonferanse

15/3 2020: Oppstalling av elevhester mens skolen er stengt

Elever som har hest oppstallet på skolen, henstilles om å ta med hesten hjem. De som ikke har mulighet til å ta med seg hesten hjem, kan la den bli stående på Melsom. Hester som blir stående kan ivaretas av Stall T mot et pristillegg av kr. 120,- eks. mva. pr. dag. Pristillegget gjelder for møkking, ut- og innslipp. Dette må avtales direkte med Stall T på mail terje@stallt.no

Dere som tok med hesten hjem fredag 13 mars, vil kun bli fakturert frem til og med 13. mars. Dersom det er noe Stall T kan være behjelpelig med som transport etc., kan Terje kontaktes på mail.

Stall T- Terje Olsen-Nalum
Mobil: +47 913 22 126
E-mail: terje@stallt.no

12/3 2020 -4: Bidra til dugnaden!

Delta i den store dugnaden om å stoppe coronaviruset!

Les mer om hvordan hver enkelt av oss, kan bidra.

12/3 2020 -3: Hvordan komme i gang med Teams

Informasjon om digital undervisning kan være lurt å kikke på. Her har vi samlet noen veiledninger som skal gjøre det enklere for deg å komme i gang med Teams.
Digital undervisning.

12/3-2020 -2: Ingen undervisning fredag 13. mars

Fredag 13. mars skal lærerne bruke til å forberede fjernundervisning. Det betyr at det ikke blir undervisning i morgen. Undervisningen starter opp igjen først mandag 16. mars klokka 0815 i tråd med timeplanen. Da må du være klar på TEAMS. Dersom du ikke kommer deg på TEAMS til tiden, må du ta kontakt med faglærer på telefon. Oversikt over lærernes telefonnummer finner du på skolens hjemmeside.

12/3-2020 -1: Alle videregående skoler stenges fra og med 13. mars

Grunnet den pågående korona pandemien, har fylkeskommunen besluttet at alle de videregående skolene i Vestfold og Telemark skal stenges fra og med i morgen fredag 13. mars og i første omgang til påske.

Selv om skolene er stengt, vil elevene fortsatt få opplæring via TEAMS og Its Learning. Den digitale opplæringen følger elevenes timeplaner, og elevene må derfor logge seg på læringsplattformen når timene starter. Før elevene forlater skolen i dag, må de ta med seg PC, ladekabel og andre læremidler. Elevene må også sjekke at de har TEAMS appen installert på PCen. Helpdesk bistår i å installere APPen for de som ikke har denne.

Studentboligen blir også stengt fra og med fredag 13. mars, eller så snart det er praktisk mulig. Det betyr at alle beboere må reise hjem innen tidspunktet for stenging.

Det kommer informasjon til de som har hest stående på Melsom.

Rektor

11/3-2020: Ta med PC og læremidler hjem hver dag!

Fra og med i dag må alle elever ta med seg elev-PC og læremidler hjem hver dag. Dette fordi elevene skal ha mulighet til å arbeide hjemmefra hvis smittesituasjonen skulle tilsi at det er behov for det. Ikke glem ladekabelen.

10/3-2020: Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet

Vi minner om at det fra 4/3 og ut skoleåret gjøres et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år skriver nå bekreftelse. Elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående

Last ned og fyll ut egenmeldingskjema ved fravær.

Skjemaet leveres til kontaktlærer umiddelbart etter fraværsperioden, og senest innen to uker. Om du ikke leverer innen fristen, blir fraværet registrert som udokumentert.

9/3-2020: Skolene opprettholder normal drift

Alle skoler opprettholder normal drift. Fylkeskommunen følger de nasjonale rådene fra helsemyndighetene og samarbeider tett med kommunalt smittevern.  

Lenke til fylkeskommunen sine sider med mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?