Fellesfag

Gå direkte til

Fellesfagene kan inngå i et yrkesfaglig løp.

Dine mål og muligheter

Opplæringsløpene har ulikt krav til fellesfag:

Skoleløp – krav om bestått alle fellesfag.

Lærling – krav om bestått alle fellesfag.

Praksiskandidat – ikke krav om bestått fellesfag, men fagene vil gi fratrekk i praksistid når de er bestått.

Opplæringsløp

Oppstart to ganger pr. år i alle fag, august og januar. Tilbud om både halvårlige- og helårlige opplæringsløp.

Slik jobber vi

Komprimert løp med undervisning en gang pr. uke. Fellesfag som følger et yrkesfaglig løp kan ha undervisning flere dager i uka.

Fag du møter

Fellesfag for yrkesfagene innbefatter norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag. Voksne er fritatt fra faget kroppsøving.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?