Ofte stilte spørsmål

Gå direkte til

Lurer du på noe? Her kan du finne svar!
Hva er voksenrett?

Voksenrett er rett til gratis videregående opplæring for voksne. Du kan få innvilget voksenrett dersom du er over 25 år og ikke tidligere har fullført videregående skole. Du må søke om å få voksenrett på vigo.no Dersom du har gått alle årene, men strøket i ett eller flere fag, vil du ikke ha krav på voksenrett.

Hva er voksenrett? (Video)

Hvordan søker jeg voksenrett?

Du logger deg inn på vigo.no med Min ID, velger voksenopplæring/realkompetanse og legger inn dine personopplysninger. På siste side må du legge inn hvilket utdanningsløp du ønsker. Klikk på send. Fylkeskommunen vil etterlyse papirer dersom de trenger det.

 Hva mangler jeg for å få generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Det er flere veier til generell studiekompetanse:

  • Fullført 3-årig videregående skole
  • Yrkesfag med påbygging
  • 23/5 regelen
  • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
  • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
  • Fullført universitets eller høgskolestudium
  • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning 

Nærmere forklaring til alternativene over finner du på Samordna opptak opptakskrav og poeng. Forsiden til Samordna opptak finner du her. Du finner mye nyttig informasjon på begge disse linkene. Dersom du ønsker at vi skal se på dine papirer, gjør vi gjerne det. Du kan enten sende oss mail med kopi av dine papirer, eller bestille en veiledningstime hos oss. Se vår kontaktinformasjon nederst på siden.

Hva er 23/5 regelen?

For voksne er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta bare 6 fag, norsk, engelsk,historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag. For å komme inn på høyskole med bare disse fagene må du fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak, og du må kunne dokumentere 5 år med utdanning, arbeid eller omsorg for egne barn. Du kan lese om disse kravene og unntakene på hjemmesidene til Samordna opptak her, se 23/5 regelen. Du er selv ansvarlig for å dokumentere disse 5 årene når du søker høyskole/universitet.

Hvor kan jeg få veiledning?

Dersom du trenger hjelp til å finne ut av hva du skal videre, er det minst to muligheter. Dersom du ikke vet hva du skal bli kan det være lurt å bestille en time på Karrieresenteret i Vestfold. Dersom du har spørsmål om utdanning, skolepapirer og opplæringstilbud kan du henvende deg til oss her på Kompetansebyggeren Vestfold. Du kan enten sende mail  eller ringe oss for å gjøre en avtale. Se vår kontaktinformasjon nederst på siden.

Hva er forskjellen på elev og praksiskandidat/privatist?

På Kompetansebyggeren Vestfold har vi ulike grupper/kategorier deltakere. Har du elevstatus får du standpunktkarakterer som i ordinær videregående skole. Med elevstatus følger en forpliktelse til å møte opp i vurderingssituasjoner slik at vi får grunnlag til å sette standpunktkarakterer på deg. Du kan få elevstatus dersom du har voksenrett (se forklaring over), eller får hele din utdanning finansiert av NAV.

Som praksiskandidat/privatist må du melde deg opp til privatisteksamen i de fag du skal ta. Det vil bli gitt informasjon om dette ved oppstart. Praksiskandidat/privatister får ikke standpunktkarakterer. 

Hvor lang tid tar det?

Veie fram mot fagbrev/autorisasjon eller generell studiekompetanse vil variere ut fra den bakgrunnan du har, og hvilken utdanning du ønsker å ta. Deltakere som søker hos oss har ulik bakgrunn og må derfor kartlegges ut fra blant annet tidligere utdanning og praksis slik at vi kan tilpasse opplæringsløpet. Noen har lang praksis og vil kunne fullføre på kortere tid, mens andre vil ha nytte av et lengre opplæringsløp. Vi tar også hensyn til språkferdigheter.

Hvordan melder jeg meg opp til fagprøven?

Dersom du har fullført din opplæring og ønsker å melde deg opp til fagprøven, etter å ha fullført din opplæring og samlet tilstrekkelig praksis, må du søke om dette ved å ta kontakt med Vestfold fylkeskommune (tlf 33 34 40 00). Du vil få et skjema for oppmelding til fag- og svenneprøve. Sammen med dette skjema sender du inn relevante skolepapirer, riktige eksamenspapirer, samt dokumentasjon på relevant praksis. Da vil du få en oversikt tilbake som viser hva som skal til for at du kan gå opp til fagprøve. Du kan også gjøre dette selv om du enda ikke har tilstrekkelig praksis, men ønsker en vurdering av den praksisen du har.

Hvordan søker jeg autorisasjon?

Dette er aktuelt for våre deltakere som går fotterapeut, helsesekretær og helsefagarbeider.


For fag som krever autorisasjon må du i tillegg til å få vitnemål etter fullført opplæring, søke om autorisasjon. For å få vitnemål må både programfag og fellesfag være fullført og bestått. For noen fag (helsesekretær og fotterapeut) kan fellesfag erstattes med fritak på bakgrunn av 5 års arbeidserfaring. Dette er noe vi kan gjøre i forbindelse med kartleggingen inn mot opplæring. Mer informasjon om å søke autorisasjon finner du på helsedirektoratets hjemmesider.

Når kan jeg starte og når må jeg søke?

Vi starter opplæring to ganger i året for mange av våre tilbud.Oppstart er januar og august. Du kan når som helst melde deg på våre kurs, så tar vi kontakt med deg for å avklare første mulige oppstart.For å sikre deg plass bør du søke så tidlig som mulig. For de kurs som starter kun en gang pr år, blir det fort fullt.

Kan jeg bruke fag jeg har fra før?

Det hender man tidligere har fullført fag i videregående skole som kan godskrives i et nytt opplæringsløp. For å få oversikt over fag som kan godskrives må vi ha tilgang til dine kompetansebevis eller vitnemål. 

Når det gjelder godkjenning av utenlandsk utdanning, er det Nokut og  Samordna opptak  du henvender deg til. Vi kan imidlertid frita i fellesfag på yrkesfag på bakgrunn av utenlandsk utdanning dersom du kan dokumentere fag og timetall i fagene. Papirene dine må være oversatt til engelsk eller skandinavisk språk, og vise timetall i faget.

Hva er realkompetansevurdering?

Se Veiledning og realkompetansevurdering for informasjon om realkompetansevurdering.

Hvordan vet jeg om jeg har fått skoleplass?

Dersom du får bekreftet voksenrett av Vestfold fylkeskommune, vil din søknad automatisk bli overført til oss, eller andre opplæringsinstitusjoner, og du vil bli kontaktet. Det aller meste av vår dialog med våre deltakere går på mail. Du vil motta en mail der du vil bli informert om videre framdrift. Dersom du har fått svar av fylkeskommunene men ikke hørt noe fra oss, kan det enten bety at det er på tide å mase på oss,- eller at du sjekker mailen din en gang til. Noen ganger havner mailer i søppelmail uten god forklaring.

Jeg har ikke fått svar?

Dersom du har søkt vigo.no  uten å få svar kan det komme av at fylkeskommunen har stor pågang, og enda ikke har rukket å behandle søknaden din. I så fall er det dit du må henvende deg.(epost til: voksenoppleringen@vfk.no)
Dersom du har fått bekreftet voksenrett, kan du ta en ekstra sjekk på mailen din. Vi bruker konsekvent mail, og noen ganger havner mailer i søppelposten uten grunn. Vi opplever av og til at vi har sendt ut mail, og at den kommer til rette når vi leter. Vær obs på at når du leser mail på telefonen din kan noen vedlegg forsvinne. Vi forsøker å unngå vedlegg så langt vi kan.
Dersom du fortsatt lurer må du ringe oss på 33 30 93 00, eller send en mail for å etterlyse svar.

Må jeg ha eksamen i alle fag?

 Det varierer hvor mange eksamener du skal opp til, avhengig av hvilken utdanning du tar. Eksempel:

Dersom du er elev på studiekompetanse, du bare opp i norsk hovedmål. Du kan dessuten trekkes ut til eksamen i andre fag.

For elever som får standpunktkarakterer på yrkesfaglige utdanninger kan det også variere. Elever vil i stor grad ha sine eksamener her på Kompetansebyggeren Vestfold, men noen vil også måtte melde seg opp til noen privatisteksamener. Dette gjelder gjerne praksiskandidater. Spør oss om dette.

Hvilket snitt må jeg ha for å komme inn på høyere utdanning i Norge?

På hjemmesidene til Samordna opptak finner du poenggrenser for inntak til ulike studier. For å regne ut snitt må du ta alle karakterene dine, dele på antall karakterer og gange dette med tallet 10. I tillegg skal du legge på alderspoeng og andre tilleggs poeng, som folkehøyskole, militærtjeneste og fordypningspoeng. Les mer om dette på Samordna opptak poengberegning.

Når må jeg melde meg opp til eksamen?

Frist 1.-15. september for eksamen i november/desember
Frist 5.januar-1.februar for eksamen i mai/juni
Disse datoene kan variere! Følg med på www.privatistweb.no. Det er her du også melder deg opp. Husk at du må betale ved oppmelding.

Hva koster skolen?

For deg som har søkt og fått voksenrett, er opplæringen gratis.

Er du deltaker fullfinansiert av NAV er oversikt over priser her:

For NAV: Merk at priser oppgitt gjelder for det til enhver tid gjeldende skoleår. Dersom du benytter inneværende skoleårs søknadsskjema for en opplæring som starter neste skoleår eller senere, må du påregne en prisøkning.

Hvordan melder jeg meg på hos dere?
Får jeg bøker eller må jeg kjøpe disse selv?

Dersom du har voksenrett får du låne bøker på Kompetansebyggeren Vestfold. Husk at du må levere disse tilbake når skoleåret er over. Hvis ikke blir du fakturert for bøkene.

Dersom du ikke har voksenrett må du kjøpe bøker selv. Boklister finner du på våre hjemmesider. Se link til boklister  under siden for praktisk informasjon.

Hva er forskjellen på yrkesfaglige fellesfag og studiespesialisering

Dersom du tar en yrkesfaglig utdanning hos oss kan det være at du må ta yrkesfaglige fellesfag. Dette er matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag. Fagene samfunnsfag og engelsk er like på yrkesfag og studieforberedende. På studieforberedende må du ha flere timer i matematikk, naturfag og norsk. Du må dessuten i tillegg ha historie.

Hvordan søker jeg lånekassen?

Alle våre utdanninger støttes av Lånekassen. Når du har meldt deg på hos oss kan du gå inn på www.lanekassen.no og søke om lån/stipend eller begge dele. Det er vi som rapporterer inn til Lånekassen hvilket opplæringsløp du skal ta her hos oss. Du får ikke utbetaling av Lånekassen før etter at opplæringen har startet og vi har meldt inn at du har møtt til undervisning. Lånekassens stipend står som lån helt til du har fullført og bestått opplæringen/eksamen.

Endring i opplæringsløp kan ha konsekvenser for lån/stipend du har fått fra Lånekassen. Dersom du avbryter/endrer et opplæringsløp blir dette rapportert til Lånekassen. Dersom du avbryter/endrer et opplæringsløp, kan for mye utbetalt stipend bli gjort om til lån og Lånekassen kan kreve at du betaler pengene tilbake.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?