Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Gå direkte til

Voksenrett er rett til gratis videregående opplæring for voksne. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad, rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til vidaregående opplæring for voksne.

Voksne uten rett til videregående opplæring og ungdom kan, etter søknad, få tilbud om opplæring dersom det er kapasitet.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?