Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Sjekk om du kan søke på skoleplass hos Kompetansebyggeren